Pagina opties

Groter

30 km zone maatregelen Berkenlaan-Lijsterbesdreef

Bergeijk is de laatste jaren volop in ontwikkeling, zo wordt sinds dit jaar volop gewerkt aan de realisatie van de Westparallel, waarbij het de bedoeling is dat het zuidelijk deel vanaf de huidige N69 tot aan de Dommelseweg (N397) al in april 2021 in gebruik genomen wordt. Onlangs is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan de realisatie van de Diepveldenweg, waarbij het de bedoeling is dat het werk gereed is in april 2021.

Door de realisatie van zowel de N69 als de Diepveldenweg gaan verkeersstromen veranderen. De N69 en Diepveldenweg zullen een verkeersaantrekkende werking hebben. Verkeer dient op de juiste wegen te rijden. In 2022 werkt gemeente Bergeijk aan een studie naar de actualisatie van de wegcategorisering van de gemeente Bergeijk. Hierbij worden keuzes gemaakt welke wegen het meest geschikt zijn voor de verwerking van het verkeer. In dit plan worden ook de keuzes gemaakt welke wegen een 50/80 km/uur regime krijgen en welke een 30/60 km/uur regime krijgen.  In de huidige wegcategorisering van de gemeente Bergeijk is de verbinding Berkenlaan – Lijsterbesdreef aangemerkt als 30 km/uur zone (ambitie). Ook in de toekomstige wegcategorisering zal dit het geval zijn. Het betreft dus een weg die toegang verschaft tot de woningen die aan de weg gelegen zijn. Doorgaand verkeer kan er altijd zijn maar dient het gedrag aan te passen.

Op dit moment is de verbinding Berkenlaan-Lijsterbesdreef ingericht als 50 km/uur weg, en kent de weg niet de inrichtingsvereisten van een dertig zone. Dit leidt tot harder rijden in de straat dan volgens ons gemeentelijk beleid wenselijk is. Als gemeente willen we maatregelen treffen om verkeer het gewenste gedrag voor een 30 km/uur zone te laten rijden.

Tijdens de informatieavond zijn de maatregelen gepresenteerd die nodig zijn om de straat in te richten als 30 km/uur zone. Deze inrichting zal ook bijdragen aan de keuzes die autoverkeer zal maken om naar de Eerselsedijk te rijden. De nieuwe inrichting van de weg zal meer weerstand bieden voor doorgaand verkeer. Gedurende de informatieavond is draagvlak uitgesproken door de aanwezigen om elke op de kruisingen verhoogde kruisingen aan te leggen en uitritconstructies aan de Eerselsedijk en Nieuwstraat. De 2 extra maatregelen zijn daarmee komen te vervallen.

Start van het werk is gepland voor eind 2020.