Pagina opties

Groter

Herinrichting Burgemeester Magneestraat, Bergeijk

Op maandag 12 oktober heeft de aftrap plaatsgevonden van de Herinrichting van de burgemeester Magneestraat in Bergeijk. Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is het proces toegelicht. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de stimuleringsregeling “afkoppelen hemelwater”.

Als laatste is een klankbordgroep geformeerd. Met de klankbordgroep willen we een aantal sessies doorlopen, waarin de klankbordgroep kan zorgen voor input en feed back van voorstellen, om uiteindelijk samen tot een ontwerp te komen.

Onderstaand is de presentatie van 12 oktober te downloaden.

Daarnaast zijn de aanwezigen bijgepraat over de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Deze regeling wordt specifiek ingezet op herinrichtingsprojecten om aanwonenden te stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.

Direct aanmelden interesse stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater bij herinrichting