Pagina opties

Groter

Herinrichting Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o., Luyksgestel

Op dinsdag 21 januari is een inloopavond geweest in het kader van de herinrichting van de wijken Koperteutenstraat e.o. , de Stronk e.o.  en de Hasselsestraat, Luyksgestel.

In april 2019 is reeds een informatieavond gehouden, waarna een klankbordgroep is geformeerd. Hiermee zijn een vijftal sessies doorlopen om een plan te maken voor een herinrichting. De klankbordgroepleden hebben hierbij hun input en feedback kunnen geven. Hieruit is een ontwerp voortgekomen, dat we hebben laten zien tijdens de inloopavond op dinsdag 21 januari  2020.

Afgezien van het ontwerp van de herinrichting hebben we ook een presentatie gedraaid in het kader van de stimuleringsregeling om hemelwater af te koppelen.

Beide presentaties kunt u onderstaand downloaden.