Pagina opties

Groter

Herinrichting Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o., Luyksgestel

Op 30 april 2019 is er een algemene informatieavond geweest in de Gestelberg over de Hasselsestraat, Koperteutenstraat en omgeving en Stronk en omgeving. Tijdens de informatieavond is het voornemen van de gemeente bekend gemaakt om de wijken volledig her- in te richten. Van kavelgrens tot kavelgrens inclusief de riolering wordt alles vernieuwd. Hiertoe moet vooraf een ontwerp worden gemaakt, waarbij een klankbordgroep intensief wordt betrokken. Tijdens de avond is meteen de klankbordgroep geformeerd. Afgezien van de dorpsraad zullen een 8-tal bewoners in de klankbordgroep deelnemen.

De presentatie van de aftrap op 30 april is onderstaand te downloaden.