Pagina opties

Groter

Herinrichting Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o., Luyksgestel

Op 21 januari 2020 hebben wij een inloopavond gehouden over de wijken Hasselsestraat, Koperteutenstraat e.o. en Stronk e.o. op die avond is het ontwerp gepresenteerd, dat samen met een klankbordgroep tot stand was gekomen. Daarnaast hebben we u op de hoogte gebracht van onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater en u op de hoogte gebracht van onze planning.

Het ontwerp is doorontwikkeld naar een zogenaamd definitief ontwerp, waarin met name ook de materialisatie is opgenomen. De stimuleringsregeling is inmiddels ook verder uitgewerkt.

Als gevolg van de corona-perikelen hebben we op dinsdag 29 september 2020 een informatieavond gehouden, specifiek voor de wijk Koperteutenstraat en omgeving. Dit is immers de wijk, die voor uitvoering het eerste in de planning staat.

Afgezien van het definitief ontwerp van de wijk Koperteutenstraat e.o. met ons voorstel voor de te gebruiken materialen en de planning c.q. voortgang van het project, zijn de aanwezigen bijgepraat over onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein