Pagina opties

Groter

Herinrichting Hoeverstraat - Zandstraat, Westerhoven

Visualisatie Zandstraat

In het voorjaar hebben we ons voornemen tot de herinrichting van beide straten aangegeven en een klankbordgroep  geformeerd om tot een nieuw ontwerp te komen. Met de klankbordgroep hebben we een drietal sessies doorlopen, waarin zij hun input en feedback hebben kunnen geven. Hieruit is een ontwerp voortgekomen, dat we betrokkenen en ge├»nteresseerden hebben laten zien tijdens een inloopavond op woensdag 19 september 2018. De aanleg is gepland in/vanaf het 2e kwartaal van 2019.