Pagina opties

Groter

Herinrichting Hoeverstraat - Zandstraat, Westerhoven

Visualisatie Zandstraat

In het voorjaar van 2018 hebben we ons voornemen tot de herinrichting van beide straten aangegeven en een klankbordgroep geformeerd om tot een nieuw ontwerp te komen. Met de klankbordgroep hebben we een drietal sessies doorlopen, waarin zij hun input en feedback hebben kunnen geven. Hieruit is een ontwerp voortgekomen, dat we betrokkenen en ge├»nteresseerden hebben laten zien tijdens een inloopavond op woensdag 19 september 2018. 

Op maandag 14 oktober 2019 vindt de informatieavond over de uitvoering plaats. De aannemer zal zich presenteren en hij zal met u de planning en fasering doornemen. De avond begint om 20.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen.

Wij verwachten een ruime belangstelling en willen u daarom ter voorbereiding vragen om u vooraf aan te melden. Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

Aanmelden informatieavond herinrichting Hoeverstraat-Zandstraat

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer Ferry Jansen via e-mail ferry.jansen@bergeijk.nl.