Pagina opties

Groter

Herinrichting Industrieweg, Bergeijk

Op woensdag 28 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Industrieweg in Bergeijk. Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is ook al een voorlopig ontwerp gedeeld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het afkoppelen van hemelwater van de bedrijventerreinen. Hierin faciliteert de gemeente door een hemelwatercoach in te zetten.