Pagina opties

Groter

Herinrichting Kleine Broekstraat

In oktober 2019 is een informatieavond geweest over de herinrichting van de Kleine Broekstraat in Bergeijk. Op de avond is klankbordgroep geformeerd, waarmee een viertal sessies zijn doorlopen om een plan te maken voor de herinrichting. De klankbordgroepleden hebben hierbij hun input en feedback kunnen geven. Hieruit zijn twee verschillende ontwerpen voortgekomen, zonder een duidelijke voorkeur. 

Op maandag 21 september 2020 is een informatieavond geweest waarbij de aanwezigen zijn geïnformeerd over de 2 varianten. Tijdens twee “shifts” is dezelfde informatie gedeeld en ook voor beide varianten het draagvlak gepeild.

Net als bij de klankbordgroep bleek ook hier dat er geen duidelijke voorkeur is.

De gemeente heeft daarop gekozen en gekozen voor variant 2. Met betrekking tot plaatsing van de bomen zal rekening worden gehouden met reeds aanwezige bomen in de tuinen. Daarnaast zal naar aanleiding van geluiden uit de zaal ook aan de trottoirzijde gebruik gemaakt worden van een geleideband (in plaats van de trottoirband met inritbanden).

Daarnaast zijn de aanwezigen bijgepraat over de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Deze regeling wordt specifiek ingezet op herinrichtingsprojecten om aanwonenden te stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.

Direct aanmelden interesse stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater bij herinrichting