Pagina opties

Groter

Herinrichting plein Elsenhof, Bergeijk

Plein Elsenhof

Het plein Elsenhof, de voetpaden en de entree naar de parkeerplaats worden heringericht. Het betreft een totale herinrichting, waarbij de gehele bestrating en meubilair wordt vernieuwd. Ook wordt het regenwater, wat op de bestrating en op daken van omringende panden valt, van het vuilwaterriool afgehaald. Dit zal voortaan ondergronds naar het Brouwersbos worden geleid. Het ontwerp is samen met een klankbordgroep en een gespecialiseerd bureau tot stand gekomen. Het plein wordt voorzien van natuurstenen bestrating en een drietal verhoogde groenvakken, die ook als zitelement gebruikt kunnen worden. Op het plein komt verder een lange bank en een boom. De fietsrekken zijn voor een groot deel demontabel om ook ruimte te kunnen maken voor bijv. de jaarlijkse kermis. Een opvallend element vormt een hoge houten mast met schijnwerpers, die het plein subtiel gaat verlichten. Rondom het natuurstenen plein wordt de verharding afgewerkt met duurzame, gebakken klinkers. De voetgangersstrook langs de winkelstrip met de drogisterij, maar ook de rijbaan naar de parkeerplaats zal worden uitgevoerd met gebakken klinkers. De werkzaamheden zullen tot begin juli plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden zal de straat tussen de supermarkt en drogist een tijd afgesloten zijn. U kunt de parkeerplaats van de supermarkt via een omleiding wel bereiken.

Hieronder vindt u detailinformatie over de werkzaamheden en planning. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Ferry Jansen; ferry.jansen@bergeijk.nl 

Ontwerp Elsenhof

De uitvoering

De uitvoering zal plaatsvinden in de periode vanaf medio april tot begin juli. Het werk zal in verschillende fases worden uitgevoerd om de bereikbaarheid van de winkels, bedrijven en aanwonenden te garanderen. Enige overlast tijdens de werkzaamheden is echter onvermijdelijk.

In de week van 12 april start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. In deze week worden de voorzieningen gemaakt om de bevoorrading van de Jumbo mogelijk te blijven maken. Deze is gepland via de Nieuwstraat en het Kerkepad en gebeurt dus via de achterzijde van het parkeerterrein. Deze tijdelijke doorsteek is enkel bedoeld voor de bevoorrading en mag niet door personenauto’s gebruikt worden. Daarnaast worden in de voorbereidende week de diverse verkeersborden en omleidingsborden alvast klaargezet.

We onderscheiden 3 fases t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden. Onderstaand zijn in een plattegrond de diverse fases weergegeven. 

Fase 1 Elsenhof

Fase 1

Fase 1 is eigenlijk meteen de lastigste. In fase 1 wordt de entree naar de parkeerplaats aangepakt. Op 19 april start de aannemer met het uitbreken van het asfalt. Daarna wordt de riolering aangebracht en de banden en het straatwerk van de rijbaan gemaakt. We verwachten dat de duur van deze werkzaamheden 2 weken is.
Gedurende deze fase wordt, zolang de rijbaan niet volledig klaar is, de verharding langs de winkels aan de oostzijde intact gelaten. Deze strook is de verbinding met de winkels en de supermarkt voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer wordt in deze fase via de Hulsakker naar de parkeerplaats geleid. We realiseren ons dat dit gedurende 2 weken voor overlast gaat zorgen, maar achten dit aanvaardbaar en vragen hiervoor uw begrip.

In onderstaande afbeelding zijn de verkeersmaatregelen afgebeeld, die ervoor moeten zorgen dat het verkeer de juiste wegen gaat volgen.

Verkeersbewegingen Elsenhof

Fase 2

In fase 2 wordt de zone aangepakt voor de supermarkt naar het Brouwersbos. Deze strook wordt opgebroken om de hemelwaterstructuur naar het Brouwersbos mogelijk te maken en als het klaar is wordt de bestrating weer dicht gemaakt. In deze fase zal het maatwerk zijn om de entree naar de supermarkt en de doorgang voor de bevoorrading gedurende de werkzaamheden te garanderen. We verwachten dat deze werkzaamheden een week gaan duren.
 

Fase 3  

Verreweg de grootste en langste fase betreft de werkzaamheden op het plein. Voor een gedeelte worden deze al tegelijk met de 1e fase opgestart. De werkzaamheden zijn divers. Afgezien van het opbreken van de bestratingen, zit er nogal wat ondergronds werk in. Afgezien van wat rioleringswerk is er ook een locatie die gesaneerd moet worden, een zogenaamde zinkassen-gerelateerde vervuiling.
De groeiplaatsen van de solitaire boom, verhoogde plantenvakken en de lijngoten vragen extra aandacht. Met betrekking tot het straatwerk is in deze fase, fase 3A (niet te zien op het overzichtskaartje dat hierboven staat) apart gemarkeerd omdat in deze zone de bereikbaarheid van de winkels, bank en appartementen moet worden gegarandeerd. Eind juni is de plaatsing van het straatmeubilair gepland. Feitelijk de laatste civieltechnische werkzaamheden.

In hoeverre de beplantingswerkzaamheden al gerealiseerd zijn en of deze misschien worden uitgesteld naar het najaar is nog even afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden en het weer.

Voor nadere informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Bergeijk; contactpersoon Ferry Jansen; ferry.jansen@bergeijk.nl