Pagina opties

Groter

Herinrichting plein Elsenhof, Bergeijk

Plein Elsenhof

Na de herinrichting van een groot deel van het Hof en Burgemeester Magneestraat heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de herinrichting van het centrum Bergeijk waarbij het plein Elsenhof, voor de Jumbo, moet worden aangepakt. De aftrap van dit project heeft plaatsgevonden tijdens een informatieavond op maandag 24 september 2018 van 19.30 - 20.30 uur in het gemeentehuis Bergeijk.

Om te komen tot een zo goed mogelijk plan willen we het bij opstellen van dit nieuwe plan werken met een klankbordgroep waar alle belanghebbenden (zoals Vereniging van Eigenaren Elsenhof (bewoners, vastgoedeigenaren), winkeliers, andere omwonenden, dorpsraad, parochiebestuur, centrummanagement en betreffende collega’s gemeente) in vertegenwoordigd zijn. Tijdens deze informatieavond hebben belanghebbenden zich aangemeld voor deze klankbordgroep.