Pagina opties

Groter

Inrichting Rijt - Hoge Rijt, Luyksgestel

De afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere keren vragen en opmerkingen gekregen over de verkeersveiligheid op het kruispunt Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt in Luyksgestel. Naar aanleiding daarvan zijn we in 2018 begonnen met een studie naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit betreffende kruispunt.

Met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en belanghebbenden zijn in twee avonden de uitgangspunten voor een nieuwe inrichting vastgesteld en is een nieuw ontwerp van het kruispunt gepresenteerd. In de loop van het voorbereidingstraject is besloten om de straten Rijt en Hoge Rijt binnen het project te betrekken en de inrichting van deze beide straten aan te laten sluiten bij de nieuwe inrichting van het kruispunt. Hierdoor wordt dit woongebied binnen de bebouwde kom ingericht conform de richtlijnen van een 30km/uur gebied en wordt de maximum snelheid ook conform verlaagd.

Hieronder treft u de presentaties aan van de bijeenkomsten die met de klankbordgroep en bewoners zijn gehouden de afgelopen periode. Ook treft u hieronder het uiteindelijke ontwerp aan dat is gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op 18 november 2019.

De globale planning van de werkzaamheden is momenteel als volgt:

 • Bewonersavond uitvoering: 16 januari 2020
  - voorstellen aannemer;
  - presentatie van de uitvoeringsplanning;
  - bespreken bereikbaarheid;
  - uitwisselen contactgegevens van de betrokken partijen
 • Geplande start werkzaamheden: 24 februari 2020
 • Opleveren werkzaamheden: uiterlijk 29 mei 2020
 • Aanplant bomen en overige groenwerkzaamheden: najaar 2020