Pagina opties

Groter

Inrichting Rijt - Hoge Rijt, Luyksgestel

Hierbij nodigen wij betrokkenen en geïnteresseerden uit voor een informatieavond met als onderwerp de start van de uitvoering van de herinrichting van Rijt en Hoge Rijt in Luyksgestel.

De informatieavond vindt plaats op donderdag 16 januari 2020 in Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 te Luyksgestel en begint om 19.30 uur en is naar verwachting om ca. 21.00 uur afgelopen.

Het betreft een vervolg op de inloopavond van 18 november 2019, waar de uitvoeringstekeningen zijn gepresenteerd, gebaseerd op eerdere informatieavonden. De avond van 16 januari staat in het teken van de uitvoering. U wordt geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden, de eventuele overlast en de bereikbaarheid van uw perceel gedurende de werkzaamheden.

Wij verwachten een ruime belangstelling en willen u daarom ter voorbereiding vragen om u vooraf aan te melden. Dit kan tot en met maandag 13 januari 2020  via onderstaande knop of telefonisch via het algemene nummer 0497-551 455.

Aanmelden informatieavond inrichting Rijt - Hoge Rijt, Luyksgestel

heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer Geert Bullens via ons algemene telefoonnummer: 0497-551 455 of per mail op g.bullens@bergeijk.nl  


De afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere keren vragen en opmerkingen gekregen over de verkeersveiligheid op het kruispunt Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt in Luyksgestel. Naar aanleiding daarvan zijn we in 2018 begonnen met een studie naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit betreffende kruispunt.

Met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en belanghebbenden zijn in twee avonden de uitgangspunten voor een nieuwe inrichting vastgesteld en is een nieuw ontwerp van het kruispunt gepresenteerd. In de loop van het voorbereidingstraject is besloten om de straten Rijt en Hoge Rijt binnen het project te betrekken en de inrichting van deze beide straten aan te laten sluiten bij de nieuwe inrichting van het kruispunt. Hierdoor wordt dit woongebied binnen de bebouwde kom ingericht conform de richtlijnen van een 30km/uur gebied en wordt de maximum snelheid ook conform verlaagd.

Hieronder treft u de presentaties aan van de bijeenkomsten die met de klankbordgroep en bewoners zijn gehouden de afgelopen periode. Ook treft u hieronder het uiteindelijke ontwerp aan dat is gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op 18 november 2019.

De globale planning van de werkzaamheden is momenteel als volgt:

 • 1e helft januari 2020: Bewonersavond uitvoering (uitnodiging volgt)
  - voorstellen aannemer;
  - presentatie van de uitvoeringsplanning;
  - bespreken bereikbaarheid;
  - uitwisselen contactgegevens van de betrokken partijen
 • Geplande start werkzaamheden: 20 januari 2020
 • Opleveren werkzaamheden: uiterlijk 29 mei 2020
 • Aanplant bomen en overige groenwerkzaamheden: najaar 2020