Pagina opties

Groter

Maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk

De zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk is een werknaam voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Luyksgestel, ‘t Loo en Bergeijk. In Luyksgestel gaat het om het gedeelte vanaf de komgrens op de Lommelsedijk tot en met de al aangepaste komgrens ter hoogte van de Loonsebaan. In ‘t Loo en Bergeijk betreft het, het gedeelte vanaf de komgrens op ‘t Loo tot aan de rotonde Eykereind bij de brandweerkazerne. Het voornemen is niet om de totale wegen opnieuw in te richten maar om op een aantal locaties de verkeerssituaties aan te passen.

Dit project is een vervolg op de eerder uitgevoerde maatregelen in het traject Heijerstraat – Loveren in Westerhoven. Het doel is om de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom uniform in te richting. De uit te voeren maatregelen op de zuidelijke randweg in Luyksgestel en Bergeijk moeten gaan aansluiten bij de maatregelen die in Westerhoven al zijn uitgevoerd. Een uniforme inrichting draagt namelijk bij aan de algehele verkeersveiligheid op de betreffende wegen.

Op 16 september hebben we onder grote belangstelling al een eerste informatieavond gehouden waarbij we onze plannen hebben toegelicht. De locaties die voor aanpassingen in aanmerking komen zijn vastgesteld. Tijdens deze avond zijn door de aanwezigen diverse opmerkingen en aanvulling ingebracht die we meenemen in ons project.

Wij nodigen hierbij alle belangstellenden uit voor een tweede informatieavond. Deze avond vindt plaats op maandag 28 oktober 2019 in gemeenschapshuis Terlo, Terlostraat 7 in Bergeijk en begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond geven we eerst een korte terugblik op de eerste avond, vertellen we u wat we in de tussentijd al hebben gedaan en worden ook de eerste schetsen van de maatregelen gepresenteerd.

Wanneer u op deze avond aanwezig wilt zijn vragen wij u zich vooraf aan te melden.

Aanmelden informatieavond 28 oktober 2019 maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk