Pagina opties

Groter

Maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk

De zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk is een werknaam voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Luyksgestel, ‘t Loo en Bergeijk. In Luyksgestel gaat het om het gedeelte vanaf de komgrens op de Lommelsedijk tot en met de al aangepaste komgrens ter hoogte van de Loonsebaan. In ‘t Loo en Bergeijk betreft het, het gedeelte vanaf de komgrens op ‘t Loo tot aan de rotonde Eykereind bij de brandweerkazerne. Het voornemen is niet om de totale wegen opnieuw in te richten maar om op een aantal locaties de verkeerssituaties aan te passen.

Dit project is een vervolg op de eerder uitgevoerde maatregelen in het traject Heijerstraat – Loveren in Westerhoven. Het doel is om de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom uniform in te richting. De uit te voeren maatregelen op de zuidelijke randweg in Luyksgestel en Bergeijk moeten gaan aansluiten bij de maatregelen die in Westerhoven al zijn uitgevoerd. Een uniforme inrichting draagt namelijk bij aan de algehele verkeersveiligheid op de betreffende wegen.

Op 16 september hebben we onder grote belangstelling al een eerste informatieavond gehouden waarbij we onze plannen hebben toegelicht. De locaties die voor aanpassingen in aanmerking komen zijn vastgesteld. Tijdens deze avond zijn door de aanwezigen diverse opmerkingen en aanvulling ingebracht die we meenemen in ons project.

Op 28 oktober 2019 heeft een tweede info avond plaats gevonden. Tijdens deze avond zijn van alle locaties de eerste principe maatregelen gepresenteerd.

Naar aanleiding van de opmerkingen die op 16 september zijn gemaakt is ons advies bureau aan de slag gegaan met het ontwerpen van de eerste principe maatregelen. Van alle locaties zijn 1 of meerdere varianten gerpesenteerd. Tevens is op deze avond besloten dat de eerder aangegeven locatie in het centrum van Luyksgestel (globaal het gedeelte tussen Doolhof en Vlieterdijk) in een apart traject zal worden opgepakt en dus niet langer binnen dit project. Dit gebied is groter van omvang dan in eerste instantie (op 16 september) was gepresenteerd.

De presentatie van 28 oktober 2019 kunt u hieronder terug vinden.

Op dit moment worden de principemaatregelen per locatie verder uitgewerkt. Zodra deze gereed volgt er weer een informatie avond. Een uitnodiging hiervoor volgt tegen die tijd.