Pagina opties

Groter

Maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk

De zuidelijke randweg Luyksgestel en Bergeijk is een werknaam voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Luyksgestel, ‘t Loo en Bergeijk. In Luyksgestel gaat het om het gedeelte vanaf de komgrens op de Lommelsedijk tot en met de al aangepaste komgrens ter hoogte van de Loonsebaan. In ‘t Loo en Bergeijk betreft het, het gedeelte vanaf de komgrens op ‘t Loo tot aan de rotonde Eykereind bij de brandweerkazerne. Het voornemen is niet om de totale wegen opnieuw in te richten maar om op een aantal locaties de verkeerssituaties aan te passen.

Dit project is een vervolg op de eerder uitgevoerde maatregelen in het traject Heijerstraat – Loveren in Westerhoven. Het doel is om de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom uniform in te richting. De uit te voeren maatregelen op de zuidelijke randweg in Luyksgestel en Bergeijk moeten gaan aansluiten bij de maatregelen die in Westerhoven al zijn uitgevoerd. Een uniforme inrichting draagt namelijk bij aan de algehele verkeersveiligheid op de betreffende wegen.

In het najaar van 2019 zijn al 2 bijeenkomsten georganiseerd waarin we onze plannen en de eerste schetsen hebben gepresenteerd. Vanwege het coronavirus hebben we dit voorjaar helaas geen vervolgbijeenkomst kunnen organiseren. Nu hervatten we de voorbereidingen.

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseerden we een informatieavond voor alle belangstellenden. Tijdens deze avond zijn de definitieve maatregelen gepresenteerd. De komende maanden worden deze maatregelen uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en zullen de werkzaamheden worden aanbesteed. Wij streven er naar in het voorjaar van 2021 te starten met de uitvoering van de maatregelen. Voor het zover is organiseren we nog een laatste informatiebijeenkomst waarin de aannemer zal worden voorgesteld. Tijdens die bijeenkomst presenteren we onder meer de fasering van de werkzaamheden, de te verwachten overlast tijdens de uitvoering en de eventuele omleidingsroutes die van toepassing zullen zijn. 

Onderstaand is de presentatie van 14 oktober te downloaden.