Pagina opties

Groter

Patersbos project, met nieuwe speel-, natuur- en ontmoetplek

Het is zo ver. Het Patersbos wordt aangepakt en daarin wordt een speel-, natuur en ontmoetplek gerealiseerd voor alle inwoners en bezoekers van Bergeijk. Het gaat om inclusief spelen, dus ook mindervaliden kunnen er gebruik van maken. Dat is juist het bijzondere van dit project, dat door de jeugdgemeenteraad is geïnitieerd.

Planning

Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen en zijn enkele kleine werkzaamheden op locatie reeds uitgevoerd. Vanaf week 13 wordt gestart met de omvorming van het Patersbos en is een deel van het Patersbos en de padenstructuur tijdelijk niet beschikbaar. Wij verwachten dat de uitvoering van de werkzaamheden conform planning zal verlopen en dat betekent dat eind week 16 het werk is afgerond en het bos weer opengesteld kan worden. Waar dit mogelijk is worden elementen eerder opengesteld/ ter beschikking gesteld om eventuele hinder tot een minimum te beperken.

Toegang

Tijdens de uitvoering zijn de hoofdpaden door het bos wel gewoon beschikbaar dus u kunt gewoon een rondje blijven wandelen, fietsen of hardlopen. Uiteraard kunt u vanaf dit punt ook de werkzaamheden en de voortgang prima bekijken.

Bereikbaarheid

Mocht u meer informatie willen over dit project, dan kunt u de bijlage openen en het referentieboek bekijken van de te realiseren speel- en ontmoetingsplaatsen. Tijdens werktijden kunt u altijd een vraag stellen aan één van de medewerkers van id verde Realisatie B.V. op locatie of contact opnemen via WhatsApp op 06 - 10 01 27 27. Dit laatste nummer kunt u ook gebruiken in het geval van calamiteiten of overlast.

We kijken uit naar een soepele uitvoering en een prachtig eindresultaat, een mooie aanwinst voor Bergeijk.

Let op: de bijlage betreft een referentieboek, hierdoor kan het uiteindelijke resultaat afwijken.