Pagina opties

Groter

Traverse Luyksgestel

In de Gemeentelijk visie Mobiliteit (het verkeersbeleid van de gemeente) is de wegcategorisering voor de hele gemeente vastgelegd. De Dorpstraat in Luyksgestel is daarin aangemerkt als een gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg heeft als hoofddoel om het doorgaande verkeer vlot en veilig te laten doorstromen. Echter in het gebied vanaf de kiosk tot aan de Plus en bakkerij Van Heeswijk vindt veel uitwisseling van verkeer plaats. Voetgangers, fietsers die de weg oversteken, automobilisten, vrachtverkeer dat komt laden en lossen. Allerlei verkeersbewegingen die in dit gebied gecombineerd moeten worden.

We zijn voornemens om dit gebied her in te richten zodat al deze functies in de toekomst op een verkeersveiligere wijze afgewikkeld kunnen worden. Een dergelijk specifiek gebied binnen een gebiedsontsluitingsweg wordt door verkeerskundigen een “traverse” genoemd.

De aanleg van een traverse is mede naar voren gekomen uit het project maatregelen zuidelijke randweg Luyksgestel – Bergeijk. Binnen dat project worden op 6 locaties, verdeeld over Luyksgestel, Loo en Bergeijk, maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid op de doorgaande weg te verbeteren. Deze maatregelen sluiten aan op de maatregelen die eerder al zijn uitgevoerd op het traject Heijerstraat / Loveren in Westerhoven.

Op woensdag 14 oktober organiseerden we een 1e informatieavond voor alle belangstellenden in verband met de inrichting van de traverse. 

Onderstaand is de presentatie van 14 oktober te downloaden.

Tijdens de 1e informatieavond zijn de aanwezigen bijgepraat over de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Deze regeling wordt specifiek ingezet op herinrichtingsprojecten om aanwonenden te stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.

Direct aanmelden interesse stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater bij herinrichting