Pagina opties

Groter

Woonrijp maken inbreidingplan Voorderstraat, Riethoven

Recent zijn weer een aantal woningen gereed gekomen in het inbreidingsplan Voorderstraat in Riethoven. Naar aanleiding daarvan zijn we voornemens om dit jaar dit woongebied zogenaamd woonrijp te maken. Voor zover dit nog niet gebeurd is willen we de bouwwegen definitief bestraten en de bermen verder inrichten met veelal voetpaden en parkeerplaatsen.

De woonrijp-werkzaamheden voor het inbreidingsplan Voorderstraat worden al snel opgestart, we verwachten medio juni te starten. De beplantings- en groenwerkzaamheden worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen november-december van dit jaar.

De plannen voor het woonrijp maken hebben betrokken en ge├»nteresseerden kunnen bekijken op een inloopavond op dinsdag 7 mei 2019. 

De getoonde concept-tekeningen zijn onderstaand te downloaden.

NB. Met nadruk vermelden we dat de tekeningen een beeld van de toekomstige situatie en de intentie weergeven. Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.