Pagina opties

Groter

Resultaten afvalenquête Kempengemeenten

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor afval en grondstoffen. Vast staat dat we inwoners zo goed mogelijk willen ondersteunen, om op een juiste manier scheiden mogelijk te maken. Via een enquête hebben we een beeld gekregen van hoe we die ondersteuning het best kunnen bieden.

Hergebruik door goed scheiden

Er belanden nog veel herbruikbare producten en grondstoffen bij het restafval, waar het verbrand wordt. Zo gaan er grondstoffen verloren. Dat kan anders: veel van wat geproduceerd wordt, kan weer teruggebracht worden tot grondstoffen; tot nieuwe materialen waar onze producten mee gemaakt kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk dat er goed gescheiden ingezameld wordt. Zo blijven grondstoffen behouden voor recycling en de productie van nieuwe goederen.

Afvalenquête

De enquête geeft inzicht in de behoeften van inwoners ten aanzien van het scheiden van afval. De uitkomsten van het onderzoek worden door de gemeenten gebruikt om afvalscheiding zo makkelijk mogelijk te maken.

Enkele resultaten:

  • Gemiddeld 73% van de inwoners is (zeer) tevreden over het huidige Diftar systeem;
  • Het overgrote deel van de inwoners vindt dat het de afvalstromen: GTF, PMD, restafval en oud papier, vaak genoeg opgehaald worden;
  • Spaar- tl- en ledlampen en kringloopartikelen worden het minst goed gescheiden door inwoners;
  • Als inwoners herbruikbare spullen of GFT-afval bij het restafval gooien, doen ze dat voornamelijk vanwege het gemak;
  • Informatie over het afval-inzamelsysteem ontvangen mensen bij voorkeur via de afvalkalender.

Vervolg

De komende tijd wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de inzamelstructuren in de gemeenten. Deze onderzoeken geven uiteindelijk richting aan het grondstoffenbeleid.