Pagina opties

Groter

Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente Bergeijk onderschrijft het belang van arbeidsmigranten voor de regionale economie. Zij voorzien vooral in de vraag naar personeel in de ‘maakindustrie’ zoals de metaalsector en de bouw. Dit brengt ook een extra huisvestingsvraag met zich mee. Bij het huisvesten van arbeidsmigranten is een aantal aspecten van belang, zoals het welzijn van de gehuisveste personen, de verhouding tot de omgeving, het beheer en impact op de omgeving.

De onlangs vastgestelde richtlijnen vormen een duidelijk beoordelings- en voorwaardenkader voor initiatieven bij het huisvesten van arbeidsmigranten. Het doel hierbij is om te voorzien in goede, gespreide en voldoende huisvesting voor de toenemende groep arbeidsmigranten. In dit kader verstaan we hieronder de groep arbeidsmigranten die een inkomen heeft onder de modale inkomensgrens. Doordat huisvesting dient te worden getoetst aan de richtlijnen waarborgen we een goed woon- en leefklimaat voor zowel inwoners als arbeidsmigranten.

Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 2019

Op 22 mei 2019 heeft een informatieavond plaatsgevonden waarbij een toelichting is gegeven op de vastgestelde richtlijnen. Via onderstaande link is de presentatie te downloaden.