Pagina opties

Groter

Aanvullende richtlijnen voor fietscrossvereniging

Trainers en toezichthouder die tijdens de sportactiviteiten aanwezig zijn op de sportaccommodaties moeten erop toezien dat het protocol (NOC-NSF) en onderstaande richtlijnen worden nageleefd. We verwachten dan ook dat, indien nodig volwassenen/kinderen hierop worden aangesproken.  

 • Iedereen (kinderen/volwassenen/trainers/begeleiders/etc.) moet thuisblijven wanneer men last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Heeft iemand binnen het gezin koorts, dan blijft het hele gezin thuis;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel sporters tegelijkertijd op het sportpark aanwezig zijn. Voor sporters vanaf 19 jaar moet in alle situaties 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel trainers/begeleiders/vrijwilligers/etc. tegelijkertijd op het sportpark aanwezig zijn. In alle situaties moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Voor kinderen tot en met 18 jaar gelden tijdens de training geen afstandsregels;
 • Voor sporters vanaf 19 jaar is een training toegestaan maar moet voor alle oefeningen rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand. Een oefenwedstrijdje is niet toegestaan; 
 • De kantine en kleedlokalen van het sportpark blijven gesloten. De toiletten blijven bij voorkeur ook gesloten;
 • Sporters en trainers nemen een eigen ‘gepersonaliseerde’ drinkbidon mee naar de training;
 • In verband met de hygiëne is het spugen op het sportpark verboden;
 • Voor en na gebruik dienen alle gebruikte materialen gedesinfecteerd te worden;
 • Sporten op het fietscrossbaan buiten trainingstijden is verboden;
 • Trainingen mogen alleen gegeven worden door personen die niet in de risicogroep vallen (< 70 jaar, geen onderliggende aandoening en/of gezondheidsklachten);
 • Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • Sporters die komen trainen mogen maximaal 5 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • Als de training is afgelopen verlaten de sporters direct het terrein;
 • Ouders zijn op het sportpark niet toegestaan. Kinderen worden verzocht op eigen gelegenheid naar het sportpark te komen. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen blijven in de auto en nemen de afstandsregels in acht;
 • Om het aantal aanwezigen op het sportpark te minimaliseren adviseren we tussen de trainingen op dezelfde avond 10 minuten tijd te laten. De sporters die getraind hebben zijn dus weg voordat de sporters van de volgende training komen;
 • Iemand die woonachtig is in de kern maar nog niet lid is van een vereniging maar wel mee willen doen met een training moet vooraf contact opnemen met de vereniging; 
 • We adviseren op verschillende plekken op het sportpark desinfectiemateriaal te voorzien om spullen of handen schoon te maken;
 • De leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de rijksoverheid. Zolang deze richtlijnen van toepassing zijn betekent dit dat sporters die 19 jaar zijn geworden zich daarna moeten houden aan de richtlijnen voor sporters vanaf 19 jaar en kunnen dus niet mee blijven trainen met kinderen tot en met 18 jaar;