Pagina opties

Groter

Aanvullende richtlijnen voor korfbalverenigingen

Trainers en toezichthouder die tijdens de sportactiviteiten aanwezig zijn op de sportaccommodaties moeten erop toezien dat het protocol (NOC-NSF) en onderstaande richtlijnen worden nageleefd. We verwachten dan ook dat, indien nodig volwassenen/kinderen hierop worden aangesproken. 

 • Iedereen (kinderen/volwassenen/trainers/begeleiders/etc.) moet thuisblijven wanneer men last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Heeft iemand binnen het gezin koorts, dan blijft het hele gezin thuis;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel sporters tegelijkertijd op het sportpark aanwezig zijn. Voor sporters vanaf 19 jaar moet in alle situaties 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel trainers/begeleiders/vrijwilligers/etc. tegelijkertijd op het sportpark aanwezig zijn. In alle situaties moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Voor kinderen tot en met 18 jaar is een training inclusief oefenwedstrijdje toegestaan. Er gelden voor deze kinderen geen afstandsregels;
 • Voor sporters vanaf 19 jaar is een training toegestaan maar moet voor alle oefeningen rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand. Een oefenwedstrijdje is niet toegestaan; 
 • Indien het spreiden van teams over meerdere velden mogelijk is dan heeft dit de voorkeur;
 • De kantine en kleedlokalen van het sportpark blijven gesloten. De toiletten blijven bij voorkeur ook gesloten; 
 • Sporters en trainers nemen een eigen ‘gepersonaliseerde’ drinkbidon mee naar de training;
 • Gebruik zo min mogelijk materialen i.v.m. de hygiëne;
 • Het gebruik van hesjes is verboden;
 • In verband met de hygiëne is het spugen op het veld en de rest van het sportpark verboden;
 • Voor en na gebruik dienen de materialen gedesinfecteerd te worden;
 • Spullen die nodig zijn voor de training, zoals ballen, worden door 1 persoon uit het materiaalhok gehaald en na afloop weer terug gelegd;
 • Sporten op het sportpark buiten trainingstijden is verboden;
 • Trainingen mogen alleen gegeven worden door personen die niet in de risicogroep vallen (< 70 jaar, geen onderliggende aandoening en/of gezondheidsklachten);
 • Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • Sporters die komen trainen mogen maximaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • Als de training is afgelopen verlaten de sporters direct het terrein;
 • Ouders zijn op het sportpark niet toegestaan. Kinderen worden verzocht op eigen gelegenheid naar het sportpark te komen. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen blijven in de auto en nemen de afstandsregels in acht;
 • Om het aantal aanwezigen op het sportpark te minimaliseren adviseren we tussen de trainingen op dezelfde avond 15 minuten tijd te laten. De sporters die getraind hebben zijn dus weg voordat de sporters van de volgende training komen;
 • Iemand die woonachtig is in de kern maar nog niet lid is van een vereniging maar wel mee willen doen met een handbaltraining moet vooraf contact opnemen met de handbalvereniging; 
 • We adviseren op verschillende plekken op het sportpark desinfectiemateriaal te voorzien om spullen of handen schoon te maken;
 • De leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de rijksoverheid. Zolang deze richtlijnen van toepassing zijn betekent dit dat sporters die 19 jaar zijn geworden zich daarna moeten houden aan de richtlijnen voor sporters vanaf 19 jaar en kunnen dus niet mee blijven trainen met kinderen tot en met 18 jaar;