Pagina opties

Groter

Aanvullende richtlijnen voor scoutingverenigingen

Begeleiders en toezichthouder die tijdens de activiteiten aanwezig zijn op het scoutingterrein moeten erop toezien dat de richtlijnen van Scouting Nederland en onderstaande richtlijnen worden nageleefd. We verwachten dan ook dat, indien nodig mensen/kinderen hierop worden aangesproken.

 • Iedereen (kinderen/volwassenen/trainers/begeleiders/etc.) moet thuisblijven wanneer men last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Heeft iemand binnen het gezin koorts, dan blijft het hele gezin thuis;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel kinderen/volwassenen tegelijkertijd op het scoutingterrein aanwezig zijn. Voor iedereen vanaf 13 jaar moet in alle situaties 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel trainers/begeleiders/vrijwilligers/etc. tegelijkertijd op het scoutingterrein aanwezig zijn. In alle situaties moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Voor kinderen tot en met 18 jaar zijn georganiseerde buitenactiviteiten op het scoutingterrein toegestaan. Er gelden voor deze kinderen geen afstandsregels;
 • Voor iedereen vanaf 19 jaar zijn georganiseerde buitenactiviteiten op het scoutingterrein ook toegestaan maar moet voor alle activiteiten rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand;
 • Fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van 19 jaar en ouder zijn verboden;
 • Overnachtingen, groeps- en regioactiviteiten en evenementen zijn verboden;
 • De blokhut van de scouting blijft gesloten. De toiletten blijven bij voorkeur ook gesloten; 
 • Iedereen neemt een eigen ‘gepersonaliseerde’ drinkbidon mee naar de activiteit;
 • Gebruik zo min mogelijk materialen i.v.m. de hygiëne;
 • Het gebruik van hesjes is verboden;
 • In verband met de hygiëne is spugen op het scoutingterrein verboden;
 • Voor en na gebruik dienen de materialen gedesinfecteerd te worden;
 • Spullen die nodig zijn voor de activiteit worden door 1 persoon gehaald en klaargelegd en na afloop weer terug gelegd;
 • Spelen op het scoutingterrein buiten de georganiseerde activiteiten is verboden;
 • Activiteiten mogen alleen begeleid worden door personen die niet in de risicogroep vallen (< 70 jaar, geen onderliggende aandoening en/of gezondheidsklachten);
 • Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat iedereen het scoutingterrein op een veilige manier kan betreden;
 • Deelnemers die voor een activiteit naar de scouting komen mogen maximaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • Als de activiteit is afgelopen verlaat iedereen direct het scoutingterrein;
 • Ouders zijn op het scoutingterrein niet toegestaan. Kinderen worden verzocht op eigen gelegenheid naar het scoutingterrein te komen. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen blijven in de auto en nemen de afstandsregels in acht;
 • Om het aantal aanwezigen op het scoutingterrein te minimaliseren adviseren we tussen de activiteiten op dezelfde avond 15 minuten tijd te laten. De deelnemers die mee hebben gedaan zijn dus weg voordat de deelnemers van de volgende activiteit komen;
 • Iemand die woonachtig is in de kern maar nog niet lid is van de scouting maar wel mee willen doen met een activiteit moet vooraf contact opnemen met de lokale scoutingvereniging.   
 • We adviseren op verschillende plekken op het scoutingterrein desinfectiemateriaal te voorzien om spullen of handen schoon te maken;
 • De leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de rijksoverheid. Zolang deze richtlijnen van toepassing zijn betekent dit dat kinderen die 19 jaar zijn geworden zich daarna moeten houden aan de richtlijnen voor iedereen vanaf 19 jaar en kunnen dus niet mee kunnen blijven doen met kinderen tot en met 18 jaar;