Pagina opties

Groter

Aanvullende richtlijnen voor tennisverenigingen

Trainers en toezichthouder die tijdens de sportactiviteiten aanwezig zijn op de sportaccommodaties moeten erop toezien dat het protocol (NOC-NSF) en onderstaande richtlijnen worden nageleefd. We verwachten dan ook dat, indien nodig volwassenen/kinderen hierop worden aangesproken. 

 • Iedereen (kinderen/volwassenen/trainers/begeleiders/etc.) moet thuisblijven wanneer men last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Heeft iemand binnen het gezin koorts, dan blijft het hele gezin thuis;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel sporters tegelijkertijd op het sportpark aanwezig zijn. Voor sporters vanaf 19 jaar moet in alle situaties 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Verenigingen moeten er zelf op toezien dat niet te veel trainers/vrijwilligers/begeleiders/etc. tegelijkertijd op het sportpark aanwezig zijn. In alle situaties moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Voor kinderen tot en met 18 jaar is een training inclusief oefenwedstrijd toegestaan. Er gelden voor deze kinderen geen afstandsregels;
 • Voor sporters vanaf 19 jaar is een training inclusief oefenwedstrijd toegestaan maar moet voor alle situaties rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand. 
 • Bij trainingen voor kinderen tot en met 18 jaar geldt maximaal 6 kinderen per baan;
 • Bij trainingen voor sporters vanaf 19 jaar geldt maximaal 4 sporters per baan;
 • Indien het spreiden van sporters vanaf 19 jaar over meerdere banen mogelijk is dan moet men daar gebruik van maken;
 • Vrij tennis op het sportpark is alleen toegestaan tijdens op de door de vereniging aangegeven openingstijden;
 • Vrij tennis op het sportpark buiten openingstijden is verboden;
 • Bij vrij tennissen is zowel singelen als dubbelen toegestaan voor alle sporters. Voor sporters vanaf 19 jaar moet in alle situaties 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Indien vrij tennis tijdens de openingstijden niet mogelijk is doordat de banen bezet zijn mogen sporter niet aanwezig blijven op het sportpark maar dienen ze af te hangen en in de tussentijd naar huis te gaan;
 • De kantine en kleedlokalen van het sportpark blijven gesloten. De toiletten blijven bij voorkeur ook gesloten; 
 • Gebruik bij een training zo min mogelijk materialen i.v.m. de hygiëne;
 • In verband met de hygiëne is het spugen op de baan en de rest van het sportpark verboden;
 • Sporters en trainers nemen hun eigen racket mee naar de baan;
 • Sporters en trainers nemen een eigen ‘gepersonaliseerde’ drinkbidon mee naar de baan;
 • Spullen die nodig zijn voor de training, zoals ballen, worden door 1 persoon/trainer uit het materiaalhok gehaald en na afloop weer terug gelegd;
 • Trainingen mogen alleen gegeven worden door personen die niet in de risicogroep vallen (< 70 jaar, geen onderliggende aandoening en/of gezondheidsklachten);
 • Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • Sporters die komen trainen mogen maximaal 5 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • Als de training is afgelopen verlaten de sporters direct het terrein;
 • Ouders zijn op het sportpark niet toegestaan. Kinderen worden verzocht op eigen gelegenheid naar het sportpark te komen. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen blijven in de auto en nemen de afstandsregels in acht;
 • Om het aantal aanwezigen op het sportpark te minimaliseren adviseren we tussen de trainingen op dezelfde avond 10 minuten tijd te laten. De sporters die getraind hebben zijn dus weg voordat de sporters van de volgende training komen;
 • Iemand die woonachtig is in de kern maar nog niet lid is van een vereniging maar wel mee willen doen met een tennistraining moeten vooraf contact opnemen met de lokale tennisvereniging; 
 • We adviseren op verschillende plekken op het sportpark desinfectiemateriaal te voorzien om spullen of handen schoon te maken;
 • De leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de rijksoverheid. Zolang deze richtlijnen van toepassing zijn betekent dit dat sporters die 19 jaar zijn geworden zich daarna moeten houden aan de richtlijnen voor sporters vanaf 19 jaar en kunnen dus niet mee blijven trainen met kinderen tot en met 18 jaar;
 • De vereniging mag voor iedereen uit de eigen kern die niet lid zijn van de vereniging activiteiten organiseren. Deze personen moeten zich vooraf aanmelden bij de vereniging en bij deze activiteiten moet altijd een toezichthouder aanwezig zijn;
 • Het (digitale) afhangbord moet na elk gebruik worden schoongemaakt met desinfecteermateriaal;

Bergeijk, 1 juni 2020