Pagina opties

Groter

Richtlijnen voor georganiseerde sport- en spelactiviteiten in de buitenlucht

Initiatiefnemers die een activiteit in de buitenlucht willen organiseren moeten voldoen aan alle geldende richtlijnen van de Rijksoverheid en onderstaande richtlijnen van de gemeente Bergeijk. We verwachten dat de richtlijnen voorafgaand aan de activiteit worden gedeeld met alle deelnemers. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen en zal, indien nodig mensen/kinderen hierop aanspreken.

 • Iedereen (kinderen/volwassenen/trainers/begeleiders/etc.) moet thuisblijven wanneer men last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Heeft iemand binnen het gezin koorts, dan blijft het hele gezin thuis;
 • In het geval dat de initiatiefnemer gebruik maakt van een terrein/buitenaccommodatie van een andere vereniging dan moeten de initiatiefnemer en de eigenaar van het terrein dit vooraf samen overeen zijn gekomen.
 • Bij de initiatiefnemer (en eventueel eigenaar van de accommodatie) moet vooraf bekend zijn hoeveel personen aan de activiteit deelnemen;
 • De initiatiefnemer moet er zelf op toezien dat niet te veel personen tegelijkertijd deelnemen aan de activiteit;
 • Voor kinderen tot en met 18 jaar zijn georganiseerde buitenactiviteiten toegestaan. Er gelden voor deze kinderen geen afstandsregels;
 • Voor iedereen vanaf 19 jaar zijn georganiseerde buitenactiviteiten toegestaan maar hierbij moet bij alle activiteiten rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand;
 • De initiatiefnemer moet er zelf op toezien dat niet te veel trainers/begeleiders/ aanwezig zijn bij de activiteit. In alle situaties moet 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden;
 • Fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van 19 jaar en ouder zijn verboden;
 • Gebruik zo min mogelijk materialen i.v.m. de hygiĆ«ne;
 • Voor en na gebruik dienen de materialen gedesinfecteerd te worden;
 • Activiteiten mogen alleen gegeven worden door personen die niet in de risicogroep vallen (< 70 jaar, geen onderliggende aandoening en/of gezondheidsklachten);
 • Deelnemers aan een activiteit mogen maximaal 5 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • Als de activiteit is afgelopen verlaten de deelnemers direct het terrein;
 • Ouders zijn niet toegestaan. Kinderen worden verzocht op eigen gelegenheid naar de activiteit te komen. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen blijven in de auto en nemen de afstandsregels in acht; 
 • De rijksoverheid heeft leeftijdsgrenzen bepaald. Zolang deze richtlijnen van toepassing zijn betekent dit dat kinderen die 19 jaar zijn geworden zich daarna moeten houden aan de richtlijnen voor iedereen vanaf 19 jaar en dus altijd 1,5 meter afstand moeten houden;