Pagina opties

Groter

Richtlijnen voor verblijfsrecreatie in de Kempengemeenten

Ondernemers in de verblijfsrecreatie die gasten willen ontvangen, moeten voldoen aan onderstaande richtlijnen. Deze komen voort uit de noodverordening van 14 oktober 2020. We verwachten dat - voor zover nodig - deze richtlijnen vooraf worden gedeeld met alle bezoekers. De eigenaar / beheerder / exploitant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen én de algemene richtlijnen van het RIVM en zal, indien nodig, bezoekers hierop aanspreken. Politie en boa’s van de gemeente handhaven op naleving van de noodverordening.

Algemene richtlijnen voor alle vormen van verblijfsrecreatie

 • Personen moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot 13 jaar onderling.
 • Bezoekers / medewerkers moeten thuisblijven wanneer zij last hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Als bezoekers tijdens hun verblijf ziek worden, moeten zij hetzij naar huis, hetzij contact opnemen met een huisarts. In beide gevallen moeten zij dit direct telefonisch melden bij de receptie;
 • Het is verboden om zich op een openbare plaats of plaats in de buitenlucht (niet zijnde een bij een woning behorend erf) op te houden in een groepsverband van meer dan 4 personen of toe te laten dat personen zich ophouden in een groepsverband van meer dan 4 personen;
 • Eet- en drinkgelegenheden moeten gesloten blijven. Dit geldt ook voor terrassen. Alleen hotels mogen hun eet- en drinkgelegenheid open houden, maar enkel voor gasten die er overnachten. Kijk voor meer info onder het kopje B&B en hotels;
 • Wel mag er eten en drinken worden afgehaald. Voor deze plekken gelden de volgende regels:
  • De plek moet zo zijn ingericht dat bezoekers altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
  • De plek moet van 01.00 - 07.00 uur gesloten zijn.
  • Het verblijf op de plek is zo kort mogelijk.
  • Het is verboden om tussen 20.00 en 07.00 uur alcohol te verkopen.
 • Maak op voorhand goede afspraken met de gasten, zodat er tijdens hun verblijf zo min mogelijk fysiek contact is. Denk hierbij aan: aankomst, op voorhand het nummer / de naam van de kampeerplek / het huisje doorgeven, sleuteloverdracht, afspraken over gebruik receptie (maximaal één bezoeker naar binnen, contactloos betalen) en onderstaande richtlijnen;
 • Bowlen, darten en biljarten zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • In de zaak mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn, die vooraf moeten reserveren en te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
  • Per spel mag één persoon actief zijn. De andere personen dienen aan een tafel of aan de bar te zitten.
  • Activiteiten in competitieverband zijn niet toegestaan.

Campings en vakantieparken

 • Bezoekers mogen op een camping of vakantiepark verblijven.;
 • Campers mogen op een camping, camperplaats of vakantiepark staan. Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan;
 • Sanitair en stortplaatsen voor chemische toiletten mogen gebruikt worden. Er moeten maatregelen zijn getroffen zodat de (stromen van) bezoekers hierbij van elkaar gescheiden blijven. Ook moeten hygiënemaatregelen zijn getroffen waarmee de verspreiding van het virus wordt tegengegaan;
 • Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Werk bijvoorbeeld met een maximaal aantal winkelmandjes. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, bied dan eventueel de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en/of te laten bezorgen. Zorg dat bezoekers de noodzakelijke boodschappen alleen doen en niet met het hele huishouden;
 • Huuraccommodaties moeten na ieder verblijf grondig gereinigd worden;
 • Zwemgelegenheden mogen open voor maximaal 30 personen per zelfstandige inrichting. Nadere info vindt u in het zwembadprotocol en in de korte richtlijn Veilig zwemmen in coronatijd op https://water-vrij.nl/organisaties/. Horeca bij zwemgelegenheden mag niet open;
 • Sauna’s, ook privésauna’s, en andere vormen van wellness mogen open op voorwaarde dat bezoekers een afgebakende locatie krijgen aangewezen;
 • Het is verboden een samenkomst van meer dan 30 personen in een zelfstandige ruimte in een besloten plaats (niet zijnde een woning) te (laten) organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan. Voor locaties in de open lucht geldt ook een maximum van 30 personen. Daarbij geldt dat het verboden is zich op een openbare plaats of plaats in de buitenlucht op te houden in een groepsverband van meer dan 4 personen. Bij een samenkomst moeten / moet:
  • Maatregelen zijn getroffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden. Dit geldt ook voor sanitaire voorzieningen;.
  • Hygiënemaatregelen zijn getroffen waarmee de verspreiding van het virus wordt tegengegaan;
  • Maatregelen zijn getroffen waardoor de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
  • Ervoor gezorgd worden dat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar;
  • Ervoor gezorgd worden dat de aanwezigen geplaceerd worden én daarvan gebruik maken.

B&B en hotels

 • Gasten mogen in een B&B of hotel verblijven;
 • Eet- en drinkgelegenheden mogen open onder de volgende voorwaarden:
  • De eet- en drinkgelegenheid is alleen bedoeld voor gasten die in het hotel overnachten
  • Er moeten maatregelen zijn getroffen zodat de (stromen van) gasten van elkaar gescheiden blijven, ook bij gebruik van het sanitair
  • Gasten moeten vooraf reserveren
  • Bij aankomst moet navraag worden gedaan naar de gezondheid van de gasten
  • Gasten moeten geplaceerd worden
 • Kamers moeten na ieder verblijf grondig gereinigd worden;
 • Sauna’s, ook privésauna’s, en andere vormen van wellness mogen open op voorwaarde dat bezoekers een afgebakende locatie krijgen aangewezen.

Groepsaccommodaties

 • Gasten mogen in een groepsaccommodatie verblijven. Daarbij gelden de volgende regels:
  • Bij het reserveren van de groepsaccommodatie geldt dat een reservering slechts mag worden gedaan voor een groep van maximaal vier personen (uitgezonderd een gezamenlijk huishouden). Een groepsaccommodatie reserveren voor bijvoorbeeld een groep van twaalf personen, niet zijnde een gezamenlijk huishouden, is daarom niet mogelijk.
  • Het ontvangen van verschillende groepen (van maximaal 4 personen per groep, is wel toegestaan. Het maximaal aantal personen dat gelijktijdig binnen mag worden ontvangen is 30, mits de accommodatie dit toelaat.
 • De accommodatie moet na ieder verblijf grondig gereinigd worden;

Deze richtlijnen gaan in per 14 oktober 2020 en vervangen de richtlijnen van 15 juni 2020 en zijn geldig totdat er een nieuwe noodverordening verschijnt. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (www.vrbzo.nl/noodverordening).

Bergeijk, 19 oktober 2020