Pagina opties

Groter

Richtlijnen voor verblijfsrecreatie in de Kempengemeenten

Stap voor stap - wat kan weer?

Ondernemers in de verblijfsrecreatie die gasten willen ontvangen, moeten voldoen aan onderstaande richtlijnen. Deze komen voort uit de noodverordening van 15 juni 2020. We verwachten dat – voor zover nodig - deze richtlijnen vooraf worden gedeeld met alle bezoekers. De eigenaar / beheerder / exploitant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen én de algemene richtlijnen van het RIVM en zal, indien nodig, bezoekers hierop aanspreken. Politie en boa’s van de gemeente kunnen handhaven op naleving van de noodverordening.

Algemene richtlijnen voor alle vormen van verblijfsrecreatie

 • Bezoekers / medewerkers moeten thuisblijven wanneer zij last hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Als bezoekers tijdens het verblijf ziek worden, moeten zij hetzij naar huis, hetzij contact opnemen met een huisarts. In beide gevallen moeten zij dit direct telefonisch melden bij de receptie;
 • Eet- en drinkgelegenheden mogen onder dezelfde voorwaarden open als reguliere horeca. Daarbij geldt dat er altijd minimaal 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
 • Maak op voorhand goede afspraken met de gasten, zodat er tijdens hun verblijf zo min mogelijk fysiek contact is. Denk hierbij aan: aankomst, op voorhand het nummer / de naam van de kampeerplek / het huisje doorgeven, sleuteloverdracht, afspraken over gebruik receptie (maximaal één bezoeker naar binnen, contactloos betalen) en onderstaande richtlijnen.
 • Bowlen, darten en biljarten is weer toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • In de zaak mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn, die vooraf moeten reserveren en te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
  • Per spel mag één persoon actief zijn. De andere personen dienen aan een tafel of aan de bar te zitten.
  • Activiteiten in competitieverband zijn niet toegestaan.
 • De richtlijn om 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden en voor kinderen tot 13 jaar onderling.

Campings en vakantieparken

 • Bezoekers mogen op een camping of vakantiepark verblijven. Als mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • Campers mogen op een camping of vakantiepark staan. Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan;
 • Stortplaatsen voor chemische toiletten mogen gebruikt worden. Bij het legen van chemische toiletten moet 1,5 meter afstand worden gehouden van andere vakantiegangers;
 • Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Werk bijvoorbeeld met een maximaal aantal winkelmandjes. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, bied dan eventueel de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en/of te laten bezorgen. Zorg dat bezoekers de noodzakelijke boodschappen alleen doen en niet met het hele huishouden;
 • Zorg ervoor dat de huuraccommodaties na ieder verblijf grondig gereinigd worden;
 • Zwemgelegenheden mogen open. Nadere info vindt u in het Protocol Verantwoord Zwemmen en in de Korte Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd
 • Sauna’s, ook privésauna’s, en andere vormen van wellness mogen niet open.
 • Het is toegestaan om in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij horende erven, dan wel in besloten plaatsen, niet zijnde woningen, samenkomsten tot 30 personen (exclusief personeel) te laten plaatsvinden of te (laten) organiseren. Daarbij moeten zij, als zij 13 jaar of ouder zijn, 1,5 meter afstand in acht nemen.

B&B en hotels

 • Gasten mogen in een B&B of hotel verblijven. Als mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • Zorg ervoor dat de kamers na ieder verblijf grondig gereinigd worden;
 • Sauna’s, ook privésauna’s, en andere vormen van wellness mogen niet open.

Groepsaccommodaties

 • Bezoekers mogen op een groepsaccommodatie verblijven. Als mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • Voor groepsaccommodaties gelden geen specifieke regels m.b.t. activiteiten. Dat betekent dat daar in beginsel samenkomsten tot 30 personen per accommodatie (exclusief personeel) mogelijk zijn. Deze accommodaties moeten dan wel zodanig zijn ingericht dat alle aanwezigen van 13 jaar of ouder te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen;
 • Het is toegestaan om in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij horende erven, dan wel in besloten plaatsen, niet zijnde woningen, samenkomsten tot 30 personen per accommodatie (exclusief personeel) te laten plaatsvinden of te (laten) organiseren. Daarbij moeten zij, als zij 13 jaar of ouder zijn, 1,5 meter afstand in acht nemen.

Deze richtlijnen gaan in per 15 juni 2020 en vervangen de richtlijnen van 1 juni 2020 en zijn geldig totdat er een nieuwe noodverordening verschijnt. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (www.vrbzo.nl/noodverordening)

Bergeijk, 15 juni 2020