Pagina opties

Groter

RIEC - LIEC

De tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen partners (onder andere Gemeenten, Provincies, Openbaar Ministerie, Politie en Belastingdienst) bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Doel is de samenwerking te stimuleren en de overheid en de maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan. De RIEC's vormen voor de partners een informatieknooppunt voor casuïstiek. Om informatie te kunnen en mogen delen hebben de partners een Convenant en Privacyprotocol gesloten. Deze zijn, evenals de procesbeschrijvingen van de RIEC's, gepubliceerd op hun website.

Convenant, Privacyprotcol en procesbeschrijvingen RIEC - LIEC