Pagina opties

Groter

Rookverbod in bossen en natuurterreinen

Op dit moment is er in de gemeente Bergeijk een rookverbod van kracht. In de periode van 15 juli 2019 tot en 1 november 2019 is het verboden in bossen, op heide of veengrond, dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan te roken. 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV (Rookverbod in bossen en natuurterreinen)