Pagina opties

Groter

TUOB

In 2005 heeft de Gemeenteraad het eerste beheerplan TUOB (Transparant en Uniform Onderhouden in Bergeijk) vastgesteld. Dat plan beoogde vooral de “U” van TUOB uit te werken. Het organiseren van onderhoud op een uniforme manier voor alle gemeentelijke accommodaties was daarbij de eerste aanzet. Deze uniformiteit is gewaarborgd door het ontwikkelde “Onderhouds ABC”. 

De gemeente zorgt voor het totale budget wat benodigd is voor groot-, klein- en dagelijks onderhoud, zowel voor gebouwen als voor terreinen en velden bij sportaccommodaties. Vanuit het beleid wordt bepaald welke vergoeding de huurder hier tegenover moet zetten. De uitgangspunten op basis waarvan deze vergoeding bepaald wordt, zijn voor alle huurders gelijk. Daarentegen krijgt de huurder de mogelijkheid om zelf taken over te nemen van de gemeente en dat kan voor hen voordelig uitpakken. Hiermee wordt zelfwerkzaamheid gestimuleerd. Wil men dat niet, dan blijft overeind dat de vergoeding betaald moet worden om de gemeente de werkzaamheden uit te laten voeren. Er is dan geen terugverdieneffect voor de huurder.

Met betrekking tot het coördineren en uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zijn afspraken met de accommodatiegebruikers gemaakt. Inmiddels zijn voor alle binnen- en buitensportaccommodaties nieuwe overeenkomsten afgesloten. TUOB geldt niet alleen voor sportaccommodaties, maar ook voor o.a. gemeenschapshuizen, cultuurhistorische panden (kerken, molens en kapellen) en  overheidsgebouwen. Het resultaat van deze specifieke aanpak is dat in alle zes de kernen van de gemeente de accommodaties en panden op een acceptabel niveau in stand gehouden worden.