Pagina opties

Groter

Sport en corona

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen/spelen in de buitenlucht. Ook volwassenen mogen vanaf 11 mei hun sporttrainingen in teamverband op de club en in de openbare ruimte hervatten waarbij 1,5 meter afstand gehouden wordt. Daarnaast moeten de hygiƫneregels van het RIVM in acht genomen worden. Wedstrijden en competities mogen voor 1 september geen doorgang vinden, ook voor de buitensporten niet.

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze (sport)activiteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van (sport)aanbieders. De richtlijnen van de gemeente Bergeijk zijn aanvullend aan de kaders van het Rijksoverheid die van toepassing zijn bij alle buiten(sport)accommodaties in onze gemeente. Hiermee willen we uitvoerende partijen zoals verenigingen, richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten aanreiken voor een nadere uitwerking. De aanvullende richtlijnen zijn zo opgesteld dat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan (sport)activiteiten. Uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken de verenigingen om de richtlijnen en kaders te delen met iedereen binnen de vereniging zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

Aanvullende richtlijnen voor voetbalverenigingen

Aanvullende richtlijnen voor tennisverenigingen

Aanvullende richtlijnen voor korfbalverenigingen

Aanvullende richtlijnen voor handbalverenigingen

Aanvullende richtlijnen voor fietscrossvereniging

Aanvullende richtlijnen voor scoutingverenigingen

Richtlijnen en noodverordening

De in dit document bedoelde richtlijnen voor het gedeeltelijk openstellen van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de meest actuele noodverordening. We gaan ervan uit dat alle verenigingen zich aan deze richtlijnen en de noodverordening zullen houden. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

Communicatiemiddelen

De NOC*NSF heeft naast het sportprotocol diverse communicatiemiddelen ontwikkeld. Deze zijn te downloaden op de website van het NOC*NSF. We adviseren verenigingen om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze communicatiemiddelen. Ook goede communicatie op de accommodatie dragen bij in het naleven van de richtlijnen.

Aanvullende informatie

Om inzicht te krijgen in het totale aanbod aan (sport)activiteiten in onze gemeente willen we graag van alle verenigingen de volgende informatie ontvangen:

  • Datum waarop de vereniging de activiteiten weer willen opstarten;
  • Contactgegevens van de corona-coƶrdinator(en);
  • Trainings- of activiteitenschema per dag/week;
  • Een inschatting van het maximaal aantal kinderen en trainers/begeleiders/vrijwilligers die per activiteit aanwezig zijn op de (sport)accommodatie;

Graag ontvangen we zo snel mogelijk deze informatie retour. Vul hiervoor het formulier in op www.bergeijk.nl/verenigingcorona.

BErgeijkACTIVE Coaches

Verenigingen kunnen ook gebruik maken van de hulp van de coaches van BErgeijkActive.

Overige (sport)activiteiten

We ontvangen veel aanvragen voor georganiseerde sport- en spelactiviteiten in de buitenlucht. Deze zijn toegestaan mits deze voldoen aan onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen voor georganiseerde sport- en spelactiviteiten in de buitenlucht 

Vragen of meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Peter Kamps via ons algemene telefoonnummer 0497-551455.