Pagina opties

Groter

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag. Dit zorgt voor meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten. Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig het riool en de waterzuivering. Daarom heeft de gemeente Bergeijk een stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater in het leven geroepen. Een stimulans die we gebiedsgericht inzetten bij onze herinrichtingsprojecten. Hiermee willen we onze inwoners ondersteunen bij het afkoppelen van de dakafvoer door het regenwater te bergen op eigen terrein of aan te sluiten op het hemelwaterriool van de gemeente. Hier is de verdubbelaar van het Waterschap aangekoppeld. Dit is vastgelegd in het 'Beleid riolering en water VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) 2020-2024 gemeente Bergeijk'.

Regenpijp afkoppelen

Op dit moment zijn bijna alle dakafvoeren van huizen in Bergeijk aangesloten op het vuilwaterriool. Hiermee loopt het schone regen- en ander hemelwater via de regenpijp in het gemend riool en wordt het opnieuw gereinigd. Een onnodig proces wat daarnaast in bepaalde situaties er ook voor zorgt dat het rioolstelsel het water niet snel genoeg kan afvoeren en dus overstroomt. Het onnodig belasten van het riool kan worden beperkt door het afkoppelen van de regenpijp. Daarmee vang je het regenwater op om het vervolgens ter plaatse, in uw tuin, te infiltreren (laten wegzakken in de bodem) of te gebruiken om de tuin mee te sproeien. Op sommige plaatsen is het mogelijk om de regenpijp aan te sluiten op een aparte hemelwaterstructuur van de gemeente. Ook dit noemen we afkoppelen. In beide gevallen loost het schone hemelwater dan niet meer op het vuilwater en/of gemengd riool.

De gemeente Bergeijk heeft geen subsidieregeling voor het opvangen van hemelwater.

Voordelen

  • Minder wateroverlast op straat of in huis
  • Uw tuin verdroogt minder snel

Mogelijkheden met opgevangen water

  • Infiltreren (laten wegzakken van water in de bodem) d.m.v. infiltratiekratten, grind of drainage
  • Regenpijp afkoppelen en naar bijvoorbeeld vijver toebrengen

Voorbeeld van infiltratie d.m.v. grind met bovengrondse overstroom     Voorbeeld van afkoppelen regenpijp en water naar vijver toebrengen

Interessante Websites