Pagina opties

Groter

Stimuleringsbijdrage voor afkoppelen van hemelwater

Op het eigen perceel € 8,= per vierkante meter dakoppervlak van het woonhuis
Aansluiten op gemeentelijk hemelwaterriool:   € 4,= per vierkante meter dakoppervlak van het woonhuis
Afkoppelen van bijgebouwen op eigen perceel € 2,= per vierkante meter dakoppervlak

Waterschap de Dommel stelt de verdubbelaar ter beschikking. Dit betekent dat de financiële bijdrage aan u wordt verdubbeld. Let op! Deze is beperkt beschikbaar op = op.

Waar moet je aan voldoen?

 • Voor de achterzijde van de woning
  • Geen bergingseisen

De regenpijpen mogen in ieder geval niet aangesloten zijn op het vuilwaterriool

 • Voor de voorzijde van de woning
  • Een minimale bergingseis van 60 mm/m2 dakoppervlak met voorziening van bovengrondse overstort
  • Of; de regenpijp aansluiten op hemelwaterriool van de gemeente

De regenpijpen mogen in ieder geval niet aangesloten zijn op het vuilwaterriool

Voorwaarden regeling

 • Je bent eigenaar van het dakoppervlakte waar je de stimuleringsbijdrage voor aanvraagt
 • Een huurder kan ook een stimuleringsbijdrage aanvragen, wel dient deze dan een schriftelijke goedkeuring van eigenaar te overleggen
 • De regeling geldt alleen voor bestaande dakoppervlakken, nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 komen niet in aanmerking voor deze regeling
 • Het aantal m² van terrassen of andere verhardingen tellen niet mee
 • Alleen wanneer mogelijk kan aangesloten worden op het hemelwaterriool van de gemeente
 • Afkoppelen mag geen negatief effect hebben op de omgeving en geen (water)overlast bij anderen veroorzaken
 • Na afkoppelen mag u de regenpijpen niet meer op het vuilwaterriool aankoppelen
 • Je kunt alleen deelnemen aan de stimuleringsregeling bij een herinrichtingsproject van de gemeente
 • Tijdens het herinrichtingsproject kun je per adres eenmalig deelnemen aan de stimuleringsregeling
 • Voor de nacontrole zijn foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk
 • Je verleent toegang tot het controleren van de werkzaamheden

Aanmelden interesse stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater bij herinrichting