Pagina opties

Groter

Tarieven afvalstoffenheffing 2019

Maatstaf afvalstoffenheffing Tarief
De belasting bedraagt per perceel per belastingtijdvak € 33,50
Onverminderd de belasting per perceel per belastingtijdvak bedraagt de belasting
Per aanbieding voor lediging van een:
emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval € 0,04
emmer van 40 liter, bestemd voor restafval € 3,52
container van 80 liter, bestemd voor gft-afval € 0,14
container van 80 liter, bestemd voor restafval € 7,04
container van 140 liter, bestemd voor gft-afval € 0,25
container van 140 liter, bestemd voor restafval € 12,32
In afwijking, in zoverre van, de bovengenoemde aanbieding voor lediging,
bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn
aangewezen op verzamelcontainers van:
240 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen 
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 21,12
240 liter, bestemd voor gft-afval, het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 0,42
1100 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 96,82
ondergronds per afvalzak € 3,51