Pagina opties

Groter

Tarieven afvalstoffenheffing 2020

Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing Tarief
De belasting bedraagt per perceel per belastingtijdvak1 € 32,60
Onverminderd de belasting per perceel per belastingtijdvak bedraagt de belasting
Per aanbieding voor lediging van een:
emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval € 0,16
emmer van 40 liter, bestemd voor restafval € 3,59
container van 80 liter, bestemd voor gft-afval € 0,56
container van 80 liter, bestemd voor restafval € 7,18
container van 140 liter, bestemd voor gft-afval € 1,00
container van 140 liter, bestemd voor restafval € 12,57
In afwijking, in zoverre van, de bovengenoemde aanbieding voor lediging,
bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn
aangewezen op verzamelcontainers van:
240 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen 
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 21,54
240 liter, bestemd voor gft-afval, het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 1,68
1100 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 98,76
ondergronds per afvalzak € 3,58

1 Het belastingtijdvak is een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden.

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020