Pagina opties

Groter
A A

Tarieven afvalstoffenheffing

Maatstaf afvalstoffenheffing Tarief
De belasting bedraagt per perceel per belastingtijdvak € 34,68
Onverminderd de belasting per perceel per belastingtijdvak bedraagt de belasting
Per aanbieding voor lediging van een:
emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval € 0,04
emmer van 40 liter, bestemd voor restafval € 3,04
container van 80 liter, bestemd voor gft-afval € 0,14
container van 80 liter, bestemd voor restafval € 6,08
container van 140 liter, bestemd voor gft-afval € 0,25
container van 140 liter, bestemd voor restafval € 10,64
In afwijking, in zoverre van, de bovengenoemde aanbieding voor lediging,
bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn
aangewezen op verzamelcontainers van:
240 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen 
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 18,24
240 liter, bestemd voor gft-afval, het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 0,42
1100 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen
dat gebruik maakt van de verzamelcontainer
€ 83,61
ondergronds per afvalzak € 4,56