Pagina opties

Groter
A A

Tarieven milieustraat

Soort afval en hoeveelheid Tot en met 6 keer Vanaf 7 keer
Categorie 0:  wit- en bruingoed, kadavers van kleine huisdieren,
asbest (max. 35 m2), afgewerkte olie (max. 5 liter),
klein chemisch afval, retour glas, papier/karton,
bruikbare textiel en kleding, schoeisel en kringloopgoederen
Gratis Gratis
Categorie I: te voet of per fiets aanbieden van afval € 3,00 € 3,00
Categorie IIA: blad, gras, snoeihout tot 1/2 m3 Gratis € 3,50
Categorie IIB: blad, gras, snoeihout van 1/2 tot 1 m3​ Gratis € 7,00
Categorie IIC: blad, gras, snoeihout vanaf 1 m3 t/m 2m3 Gratis € 12,00
Categorie IIIA: grof restafval en bouw- en sloopafval tot 1/2 m3 € 7,50 € 15,00
Categorie IIIB: grof restafval en bouw- en sloopafval van 1/2 tot 1 m3  € 15,00 € 30,00
Categorie IIIC: grof restafval en bouw- en sloopafval van 1 m3 t/m 2 m3 € 25,00 € 50,00
Aparte regeling voor vuilniszakken per zak van maximaal 60 liter € 3,00 € 3,00