Pagina opties

Groter

Toekomst agrarische bedrijfslocaties in Bergeijk: informatie voor agrariërs

Leegstand?

De agrarische sector, en vooral de veehouderij, is in beweging. Na tientallen jaren van groei maakt de sector op dit moment roerige tijden door. De steeds striktere regels maken de toekomst voor veel bedrijven onzeker. Deze waarneming wordt onderbouwd in het rapport “Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant” (Alterra 2016).  Dit rapport is in 2019 geactualiseerd: Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant (Alterra, 2019). Er wordt benoemd dat er in de periode 2012-2017 in de gemeebnte Bergeijk nog eens 30.000 tot 60.000 m² agrarische bedrijfsbebouwing vrij komt. Men verwacht dat een deel van de agrariërs al een invulling voor de toekomstige situatie op hun bedrijf heeft, bijvoorbeeld Wonen, of een omschakeling naar andere agrarische activiteiten. Alterra voorspelt echter leegstand op ongeveer de helft van de vrijkomende meters.

bron: Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant (Alterra, 2019)

Indicatie hergebruik en leegstand vrijgekomen agrarische gebouwen 2012-2030 (Bron: BAG 2012, GIAB, bewerking Alterra)

Leegstand is niet wenselijk: als de stallen en loodsen niet meer gebruikt worden ligt verval op de loer.
Dit is niet goed voor de uitstraling van het landelijk gebied. Daarnaast doet leegstand geen recht aan de voorgeschiedenis van de bedrijven zelf, waar soms al meerdere generaties hun brood verdienen.

Het is daarom verstandig dat u nadenkt over de toekomst van uw bedrijf en dat u hier keuzes in maakt: wilt u verder op de huidige koers, wilt u overstappen naar andere agrarische activiteiten, wilt u nevenactiviteiten realiseren of wilt u zoeken naar een nieuwe invulling op uw locatie?

Hoe verder? Informatieavonden

Voor sommige mensen is het moeilijk om over deze zaken na te denken. Soms weet men niet waar men moet beginnen en wie daarbij kan helpen. Daarom organiseerde de gemeente inmiddels al twee informatieavonden. Onderaan deze pagina kunt u de presentaties van de informatieavonden van 12 maart en 21 november 2018 downloaden.

Hoe verder? Huis van de Brabantse Kempen

Naast het stimuleren van bewustwording wil de gemeente agrariërs faciliteren bij het zoeken naar toekomstige mogelijkheden. Daarvoor wordt samengewerkt met andere Kempengemeenten via het Huis van de Brabantse Kempen. Hier kunt u een afspraak maken om kosteloos met een deskundige over uw situatie te spreken. Deze deskundige denkt met u mee over de vervolgstappen die u kunt nemen.

Hoe verder? Provinciale ondersteuningsmaatregelen en (rijks)subsidieregeling Sanering Varkenshouderij

Het is bekend dat de provincie de laatste jaren meer strikte eisen is gaan stellen aan veehouderijen. Minder bekend is het pakket ondersteuningsmaatregelen van de provincie. Deze ondersteuningsmaatregelen omvatten regelingen als “innovatieve stalsystemen”, “stal eraf, zon erop”, “van werk naar werk” en de “voucherregeling”. Via deze laatste regeling is het ook mogelijk om gratis advisering te kunnen ontvangen (ook via het Huis van de Brabantse Kempen kunt u van deze regeling gebruik maken).

In het najaar van 2019 wordt de (rijks)subsidieregeling “Sanering Varkenshouderij open gesteld. Deze regeling, waar het rijk 180 miljoen euro voor beschikbaar heeft gesteld, biedt beëindigingsmogelijkheden voor (nog actieve) varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken op omliggende woningen. Varkenshouders kunnen zich vrijwillig melden voor deelname aan de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Als de varkenshouder besluit deel te nemen aan de saneringsregeling, dan ontvangt hij een vergoeding voor de varkensrechten en de restwaarde van de stallen. Stallen moeten dan worden gesloopt, de vergunning moet worden ingetrokken en de locatie moet een andere bestemming krijgen (anders dan intensieve veehouderij). 

Hoe verder? Mogelijkheden voor sloop

Daarnaast is de gemeente zich er van bewust dat in sommige gevallen sloop van niet meer benutte bebouwing een (deel van een) oplossing kan zijn. Daarom doet Bergeijk mee in een provinciale pilot gericht op het vereenvoudigen en goedkoper maken van sloop. Naast de deelname in de pilot wordt gewerkt aan een gemeentelijke sloopregeling, waarbij voor sloop subsidie gegeven wordt. Over de mogelijkheden van de provinciale en de gemeentelijke sloopregeling wordt in het voorjaar van 2019 een informatieavond georganiseerd. Informatie daarover zal op deze website worden geplaatst.

Als u vragen heeft over de bovenstaande onderwerpen dan kunt u ook naar de gemeente bellen via nummer 0497-551455:

  • Voor vragen over het wijzigen van de agrarische functie van uw bouwvlak naar een andersoortig bedrijf, of wonen, kunt u vragen naar Bram van Dorsten of naar Daniele Nas
  • Voor vragen over uw huidige milieuvergunning kunt u terecht bij Erik Verhagen

Overige vragen

Misschien is het voor u te moeilijk of te zwaar om te praten over de toekomst van uw bedrijf omdat er andere problemen zijn. Daarvoor kunt u contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente.

Het Zorgloket is een centraal punt in het gemeentehuis van Bergeijk. U kunt hier terecht met bijvoorbeeld vragen over begeleiding, huishoudelijke hulp, ondersteuning voor mantelzorgers en andere vragen. Als er financiële problemen zijn dan kan het zorgloket u de weg wijzen naar de juiste organisaties en instanties.

U kunt zo bij het Zorgloket binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig.
Het zorgloket is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, telefonisch bereikbaar via 0497 - 551 366 of e-mail: zorgloket@bergeijk.nl