Pagina opties

Groter

Toekomst De Zwarte Bergen

 • Anterieure overeenkomst inzake de ontwikkeling van vakantiepark de Zwarte Bergen

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 22 oktober 2019 met Zwarte Bergen Invest BV en de heer W. Rademaker een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten. De overeenkomst is gericht op de ontwikkeling van vakantiepark de Zwarte Bergen te Luyksgestel.

  Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst is hieronder te lezen. Daarnaast is de (onderstaande) zakelijke beschrijving van de overeenkomst voor iedereen (op afspraak) in te zien in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Over deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.


  Meer info
 • Masterplan Zwarte Bergen - Nederlandse versie

  Meer info
 • Presentatie masterplan informatieavond 15 oktober 2019 De Zwarte Bergen een nieuwe toekomst

  Meer info
 • Werkateliers Zwarte Bergen geven goede inbreng

  De voorbije weken zijn er werkateliers gehouden. Centraal stond de toekomst van camping De Zwarte Bergen. Totaal hebben bijna 175 mensen deelgenomen aan de bijeenkomsten. Het gaat om een groot terrein van ruim 23 ha en er spelen vele belangen. Inwoners van Luyksgestel en de Weebosch waren uitgenodigd voor de eerste twee bijeenkomsten. Een derde bijeenkomst was voor de gasten van De Zwarte Bergen.

  Meer info
 • Presentatie werkatelier 08&10-04-2019

  Meer info
 • Presentatie werkatelier 17-04-2019

  Meer info
 • Toelichting Aanwijzingsbesluit recreatiepark “De Zwarte Bergen”

  Op 29 januari 2019 heeft de burgemeester van Bergeijk een aanwijzingsbesluit genomen. Daarin is bepaald dat voor de exploitatie van Recreatiepark “De Zwarte Bergen” te Luyksgestel een exploitatievergunningsplicht geldt. De aanwijzing is 5 jaar geldig.

  Meer info
 • Presentatie IBOU BV Denklijnen varianten Zwarte Bergen

  Meer info
 • Waarom verandering op de Zwarte Bergen?

  Er doen veel verhalen de ronde over het stoppen van vakantiepark De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Hieronder een toelichting vanuit het college.

  Meer info
 • Verslag informatiebijeenkomst Herontwikkeling Zwarte Bergen 04-12-2018

  Meer info
 • Nieuwe toekomst De Zwarte Bergen

  Camping de Zwarte Bergen is verkocht aan Werkconsult Beheer B.V. Deze partij zal het park niet voortzetten als camping. De camping is sterk verouderd, exploitatie is moeizaam, er is veel achterstallig onderhoud en uit onderzoek van de provincie blijkt dat er teveel van dit soort parken in de provincie zijn die in soortgelijke problemen verkeren. Eerder is nog wel geprobeerd om het park te verkopen aan partijen die wilden investeren in de verbetering van het vakantiepark, maar dit bleek niet haalbaar te zijn. Er is nu gekozen voor een tussenfase  waarbij de camping wordt opgeheven en het terrein klaar wordt gemaakt voor herontwikkeling. Bij de herontwikkeling wordt op basis van een onderzoek gedacht aan een combinatie van hotel en zorg.

  Meer info