Pagina opties

Groter

Nieuwe toekomst De Zwarte Bergen

Camping de Zwarte Bergen is verkocht aan Werkconsult Beheer B.V. Deze partij zal het park niet voortzetten als camping. De camping is sterk verouderd, exploitatie is moeizaam, er is veel achterstallig onderhoud en uit onderzoek van de provincie blijkt dat er teveel van dit soort parken in de provincie zijn die in soortgelijke problemen verkeren. Eerder is nog wel geprobeerd om het park te verkopen aan partijen die wilden investeren in de verbetering van het vakantiepark, maar dit bleek niet haalbaar te zijn. Er is nu gekozen voor een tussenfase  waarbij de camping wordt opgeheven en het terrein klaar wordt gemaakt voor herontwikkeling. Bij de herontwikkeling wordt op basis van een onderzoek gedacht aan een combinatie van hotel en zorg.

Transitiefase

Voordat begonnen kan worden aan de herontwikkeling is een transitiefase nodig om het huidige park te ontmantelen. Dat is de taak van Werkconsult. De 5 personeelsleden en de huidige gasten van het recreatiepark (291 standplaatshouders en 31 eigenaren van de recreatiewoningen) zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. Binnen een periode van 3 jaar wordt de camping afgebouwd.

De 31 vakantiewoningen in particulier bezit, worden meegenomen in de nieuwe plannen voor herontwikkeling. Voor deze eigenaren verandert qua eigendomsrechten niets. Echter, gedurende de ontmanteling van het park verandert er wel veel om hen heen.

Rol gemeente

Jarenlang was De Zwarte Bergen een van de trekkers voor toerisme in Bergeijk. Samen met de voormalige eigenaren is veelvuldig overleg geweest over de verkoop. Ook de komende tijd blijft de gemeente betrokken bij het uitwerken van de plannen voor herontwikkeling en de zoektocht naar een partij of partijen die hierin wil(len) investeren. Doel van de gemeente is erop toe te blijven zien dat er een toekomstbestendige oplossing gevonden wordt. Om die reden wil de gemeente dan ook nauw betrokken blijven bij de plannen voor de herontwikkeling.

Uiteindelijk moet De Zwarte Bergen een toekomstbestendige plek zijn waar in een prachtige groene omgeving een hotel, zorg, shortstay en recreëren met elkaar worden verbonden.