Pagina opties

Groter

Veel gestelde vragen over asbest

 • Wat weegt 1m2 asbest plaat?

  1m2 asbest plaat weegt ongeveer 20 kilo.

 • Wat is asbest?

  Asbest is de verzamelnaam voor silicaatmineralen met een zeer fijne vezelstructuur. Het is een makkelijk te winnen, goedkope grondstof die bovendien eenvoudig te verwerken is. Asbest is namelijk trek- en slijtvast, brandvertragend, niet elektrisch geleidend, heeft goede isolerende eigenschappen en is bestand tegen zuren en logen.

 • Waar is asbest toegepast?

  Geschat wordt dat 80 procent van alle asbest is toegepast in de bouw en verreweg het meeste in de vorm van asbestcementproducten. Ongeveer 75 procent van de asbestcement golfplaten is toegepast in de agrarische sector. Buiten de bouw is asbest toegepast in remvoeringen en koppelingsplaten van auto's, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, consumentenproducten enz.

 • Wanneer werd het toepassen en gebruik van asbest verboden?

  Vanaf 1 juli 1993 bestaat een totaalverbod op beroepsmatig verwerken van asbesthoudende producten, inclusief verkopen, importeren, bewerken en opnieuw toepassen.
  Sinds 1 januari 2005 geldt een Europees asbestverbod, waardoor het produceren en op de markt brengen van asbesthoudend materiaal is verboden.

 • Ben ik tegen asbest verzekerd?

  Eigenaren en omwonenden zijn veelal onder of helemaal onverzekerd. Verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden dusdanig veranderd dat mensen over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn. Bij de opstalverzekeringen is asbest niet of maar deels nog verzekerd. Voor aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu al dat schade door asbest vaak niet meer verzekerd is. Burgers denken voldoende verzekerd te zijn maar zijn dat niet!

 • Wat houdt het asbestverbod in?

  Vanaf eind 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. In Noord-Brabant is de verwijdering van asbestdaken een speerpunt van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk stimuleren van een spoedige verwijdering en preventief toezicht en daar waar noodzakelijk handhaven.

 • Wie moet actie ondernemen?

  Een dak eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest.

 • Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente Bergeijk wil graag bewoners stimuleren asbest zo spoedig mogelijk te verwijderen en is daarbij gebaat, want de gemeente is na 2024 verantwoordelijk voor de naleving van de wet. Door tijdig inwoners te bewegen om te saneren, voorkomt u toekomstige kosten.