Pagina opties

Groter

Hoe gevaarlijk/risicovol is asbest?

Met of zonder verbod blijft asbest een groot risico. Enerzijds voor de gezondheid en anderzijds vanwege de onverzekerbaarheid. De hoge kosten bij incidenten, voor een belangrijk deel gedragen door gemeenten, blijven namelijk onveranderd. Als men langer gaat wachten met het saneren van de asbestdaken dan kan dat grote gevolgen hebben:

  • De daken verkruimelen langzaam en op een gegeven moment storten ze in en leiden zo tot hogere saneringskosten;
  • Momenteel bestaan ongeveer de helft van de eenvoudige bodemsaneringen in Noord- en Zuidoost Brabant als uit saneringen van asbest in de grond. Door te wachten zal er nog meer asbest op en in de grond terechtkomen;
  • Asbest van daken met schade zal op sommige plaatsen onder schoenen naar binnen worden gelopen, waar het gezondheidsschade kan veroorzaken;
  • De daken zijn over hun levensduur heen en gaan lekken. Dit kan een toename van branden als gevolg van kortsluiting in oude elektrische installaties betekenen;
  • De daken verkeren in slechte staat, stormschade zal alleen maar gaan toenemen;
  • Dakeigenaren (en eigenaren van omliggende percelen!) zijn slecht of zelfs niet verzekerd voor schade;
  • In verlaten gebouwen kunnen beschermde soort dieren gaan wonen, waardoor toekomstige sanering duurder zal worden.

Als het asbesthoudende materiaal nog gaaf en onbeschadigd is, is er weinig gevaar. Maar bij beschadigde platen of het ondeskundig verwijderen en/of bewerken van onbeschadigde platen (zoals bijvoorbeeld boren, zagen of reinigen met een hogedrukspuit) kunnen asbestvezels vrijkomen. De vezels zijn onzichtbaar voor het blote oog en het dragen van een eenvoudig mondkapje is niet voldoende om u te beschermen.