Pagina opties

Groter

Hoe nu verder zonder asbestverbod?

De Staatssecretaris gaat zich beraden en wil nog steeds vooruit. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat ze in overleg zal gaan met actieve provincies en actieve gemeenten. De Kamer heeft gevraagd om een plan. Er wordt gezocht naar een mix van instrumenten (mogelijk zonder verbod), die de verwijdering van de asbestdaken stimuleren. Zeer waarschijnlijk maakt het op te richten landelijke fonds daar deel van uit. De Staatssecretaris gaat voor het eind van 2019 met een plan komen.