Pagina opties

Groter

Waarom een asbestverbod?

De aanleiding voor het voorstel van een asbestdakenverbod was dat de Gezondheidsraad in 2010 adviseerde dat asbest gevaarlijk was dan eerder werd aangenomen. Naar aanleiding van dit advies is er vervolgens in overleg met de Tweede Kamer voor gekozen om de concentratie van asbestvezels in de leefomgeving verder te gaan beperken. Het recent herbevestigde oordeel van de Gezondheidsraad en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiĆ«ne (RIVM) geeft aan dat het eerdere advies van de Gezondheidsraad nog steeds geldt. Een andere belangrijke aanleiding voor de wens voor een verbod, waren de incidenten met asbestdaken. Bij brand komen asbestvezels vrij, die ook neerkomen buiten het terrein van de eigenaar van het betreffende gebouw, waardoor decentrale overheden en onschuldige omwonenden met hoge kosten en risico's worden geconfronteerd.