Pagina opties

Groter

Wanneer werd het toepassen en gebruik van asbest verboden?

Vanaf 1 juli 1993 bestaat een totaalverbod op beroepsmatig verwerken van asbesthoudende producten, inclusief verkopen, importeren, bewerken en opnieuw toepassen.
Sinds 1 januari 2005 geldt een Europees asbestverbod, waardoor het produceren en op de markt brengen van asbesthoudend materiaal is verboden.