Pagina opties

Groter
A A

Wat houdt het asbestverbod in?

Vanaf eind 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. In Noord-Brabant is de verwijdering van asbestdaken een speerpunt van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk stimuleren van een spoedige verwijdering en preventief toezicht en daar waar noodzakelijk handhaven.