Pagina opties

Groter

Wel of geen asbestverbod?

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Om die reden heeft de overheid regels gesteld voor het gebruik van asbest. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wilde het verbod van asbestdaken per 2024 laten ingaan. Dat betekent dat voor die tijd de daken met asbest gesaneerd zouden moeten worden. Het asbestdakverbod heeft het in de Eerste Kamer niet gehaald.