Pagina opties

Groter

Veel gestelde vragen over de actie asbest saneren < 35 m² per kadastraal perceel

 • Wie kan er deelnemen aan deze actie?

  • U bent inwoner van de gemeente Bergeijk
  • Op het perceel (kadastraal) is een dak aanwezig met minder dan 35 m² asbesthoudend materiaal
  • Het zijn asbesthoudende golfplaten (dakleien mogen niet, deze zijn gespijkerd)
  • De platen zijn vastgeschroefd, dus niet gespijkerd of op een andere manier bevestigd
  • De dakplaten zijn heel, vrij van breukvlakken
  • Het ‘gebouw’ waar het dak op ligt wordt niet gebruikt voor de  uitoefening van een beroep of bedrijf
  • De sanering van de platen doet u zelf of met vrijwillige hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of buren
 • Moet ik zelf nog een sloopmelding doen

  Nee, door uw aanmelding is uw adres geregistreerd en zullen wij als gemeente de hele procedure, inclusief sloopmelding verzorgen. Mocht u besluiten meer te slopen dan enkel het verwijderen van asbest neem dan contact op met de gemeente, mogelijk dat u hiervoor nog wel aanvullend een melding moet doen.  

 • Wanneer staan de informatieavonden gepland?

  De informatieavonden zijn voorzien in maart 2019. Alle deelnemers zullen per e-mail/brief op de hoogte gebracht worden van de exacte data.

 • Welke (beschermings-)middelen worden beschikbaar gesteld?

  • Inpakmateriaal: big-bag
  • Beschermende kleding: wegwerpoverall, mondkapje (FFP3), handschoenen
 • Wanneer kan ik de beschermingsmiddelen ophalen?

  De beschermingsmiddelen zullen worden uitgedeeld tijdens de informatieavond in maart 2019. Per adres ontvangt u 2 setjes beschermende kleding en 1 big-bag. 

 • Hoe kan ik de asbest het beste verwijderen?

  Tijdens de informatieavond zullen we u informeren over hoe u het beste de asbest op een veilige manier kunt verwijderen.

 • Wanneer komt u de asbest bij mij ophalen?

  Samen met de asbestsaneerder maken wij per kerngemeente een planning om de asbest op te halen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij het ophalen van het afval; de asbestsaneerder komt éénmalig langs in uw omgeving. Wanneer u de asbest niet op dat moment klaar heeft liggen zult u de asbest zelf naar de milieustraat moeten brengen. Alle deelnemers zullen tijdig geïnformeerd worden over de exacte data waarop de asbest bij hen wordt opgehaald. Wij willen u vragen het weekend voor de ophaaldatum in te plannen voor het verwijderen en klaarleggen van de ingepakte asbestplaten. Zo voorkomen we dat de pakketten onnodig lang op een openbare plek liggen.

 • Waar kan ik de verpakte asbest neerzetten tot dat het wordt opgehaald?

  De big-bag met asbestplaten dient op eigen terrein klaar gelegd te worden, bij voorkeur op de oprit. Uiteraard dient de door de gemeente aangeleverde big-bag gesloten te zijn. Houdt er rekening mee dat wanneer de zak plat op de grond ligt het ongeveer een ruimte beslaat zo groot als een auto. Daar waar mensen niet beschikken over een oprit zal gekeken worden hoe het pakket veilig tijdelijk opgeslagen kan worden. De gemeente zal u hierover informeren.

 • Wat moet ik doen als een asbestplaat breekt tijdens het verwijderen?

  Zorg dat het verder breken van de asbestplaat wordt voorkomen. Spuit het breukvlak in met fixeermiddel (spuitlijm of haarlak). Indien de plaat in meerdere stukken is gebroken zorg er dan voor dat niemand door de verontreinigde zone loopt om (verder) verspreiding te voorkomen). Schakel een deskundige in die de situatie kan komen bekijken om de juiste oplossing te bepalen.    

 • Wat moet ik doen als mijn asbestdak begroeit is met planten?

  Knip in dat geval de planten voorzichtig los van het dak maar laat de begroeiing op het dak zitten. Hiermee voorkomt u dat met het lostrekken van de begroeiing de asbestdakplaat beschadigd waardoor asbestvezels vrij kunnen komen.

 • Kan ik de asbestplaten ook zelf naar de milieustraat brengen?

  Ja, wanneer u de verwijderde asbestplaten direct wilt afvoeren dan kunt u de asbestplaten zelf naar de milieustraat brengen. Zorg er wel voor dat de asbestplaten vooraf zijn ingepakt. Let hierbij goed op dat u de asbestplaten verpakt in handzame pakketten omdat u bij de milieustraat de ingepakte asbestplaten zelf in de daarvoor bestemde container dient te leggen.      

 • Komt er nog een nieuwe asbest actie, actie voor grotere daken of actie voor ondernemers?

  Na afloop zullen we deze actie evalueren en beoordelen of we de actie nog een keer herhalen.  Helaas maakt de wet- en regelgeving een vergelijkbare actie voor grotere daken en ondernemers een stuk ingewikkelder. Daardoor is het nu nog helemaal niet zeker of we in de toekomst ook voor deze doelgroepen iets kunnen organiseren.