Pagina opties

Groter

Kunnen er nog arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen komen?

De gemeenteraad heeft in december 2018 een bestemmingsplan vastgesteld voor de Zwarte Bergen waarin is vastgelegd dat op de Zwarte Bergen GEEN arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Daarnaast zijn er in maart 2019 door de raad richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten opgesteld. Hieruit blijkt dat er maximaal 80 arbeidsmigranten per locatie kunnen worden gehuisvest. Zwarte Bergen Invest heeft te kennen gegeven af te zien van de huisvesting van arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen.