Pagina opties

Groter

Waarom is er een overgangsfase nodig, waarom kan de ‘toekomstige ontwikkeling’ niet nu al gerealiseerd worden?

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het park ontmanteld worden. Daarvoor is een ruime termijn wenselijk. Er wordt als het ware een bouwrijp terrein verkocht. Daarnaast moet eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden en het bestemmingsplan worden aangepast. Het is dus niet mogelijk nu te starten.