Pagina opties

Groter

Als ik een (her)indicatie krijg voor professionele ondersteuning, mag ik dan zelf kiezen wie mijn zorgverlener wordt?

Met de samenwerkende Kempengemeenten hebben we zorg en ondersteuning ingekocht. Omdat de gemeente met verschillende zorgaanbieders overeenkomsten heeft gesloten, mag u zelf kiezen van welke zorgverlener u zorg of ondersteuning wilt ontvangen. Als gemeente vinden wij het belangrijk om goede invulling te geven aan Wmo voorzieningen en dat u daarbij keuzemogelijkheden heeft.