Pagina opties

Groter

Vragen of meldingen vliegverkeer

U kunt een melding indienen bij Samen Op De Hoogte over een specifiek civiel vliegtuig of over hinder door vliegverkeer op een bepaald tijdstip.

Direct een melding vliegverkeer indienen

Het telefonische meldpunt voor overlast door vliegverkeer (civiel en militair) op Eindhoven, is bereikbaar op telefoonnummer: 040 - 28 96 133 of 040 - 28 96 144.

Samen Op De Hoogte

Informatie over luchthaven Eindhoven wordt ontsloten op de gezamenlijke website Samen Op De Hoogte. De website is een initiatief van de Alderstafel Eindhoven. Dit is het overlegorgaan voor de toekomst van Eindhoven Airport. Regiogemeenten, provincie, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van IenM, de luchtvaartsector, verschillende belangenorganisaties (zoals BOW en BMF) en omwonenden nemen deel aan de Alderstafel.

U vindt er alle belangrijke informatie over met name het burgervliegverkeer. Transparant, snel en gemakkelijk. Kom bijvoorbeeld te weten waar de luchthaven voor wordt gebruikt, ontdek wat de regelingen voor u betekenen of zie precies hoe vaak er civiele vluchten passeren boven uw woonomgeving. Op deze website is beperkt informatie beschikbaar over militair vliegverkeer. Informatie over militair vliegverkeer is vanwege wettelijke belemmeringen (nog) niet zichtbaar. 

www.samenopdehoogte.nl