Pagina opties

Groter

Vrijwillige ZwerfAfvalPakkers Bergeijk

Samen houden we de gemeente schoon!

3 zwerfafvalpakkers kinderen die zwerfafval ophalen Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. De gemeente Bergeijk zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen en te ledigen, de openbare ruimte schoon te maken en gastlessen te verzorgen op alle basisscholen. Maar we ondersteunen ook vrijwilligers die zich willen inzetten om de buurt schoon te houden.

Meld je aan als ZAPper!

ZwerfAfvalPakkers

‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAP-vrijwilligers zijn inwoners van de gemeente Bergeijk die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard-)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen. In de gemeente Bergeijk zijn al ruim 35 vrijwilligers actief!

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Als je aangemeld bent als ZAPper krijg je van de gemeente de volgende materialen in bruikleen:

  • 1 x afvalgrijper
  • 1 x paar handschoenen
  • 1 x veiligheidshesje
  • 1x speciale afvalzakken

Waar kan ik ZAPpen?

Overal waar je wilt binnen de openbare ruimte: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, je sportvereniging, … Overal waar jij het nodig vindt.

Wanneer kan ik ZAPpen?

Wanneer je zelf wilt. Je bent hier volledig vrij in.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

Je moet niets! Al het zwerfafval dat je opruimt is maakt de omgeving een stukje schoner. Mocht je nu merken dat je niet (meer) toekomt aan het ZAPpen, dan kunnen we je opschoonmaterialen weer aan een ander doorgeven. Neem hiervoor contact op met teamschoon@debries.eu.

Wat moet ik doen met het opgehaald zwerfafval?

Het zwerfafval dat je opruimt tijdens het ZAPpen wordt weer netjes opgehaald door KempenPlus. De zakken zwerfafval mogen daarvoor worden geplaatst bij de afvalbakken in de openbare ruimte. Kempen Plus neemt deze mee tijdens hun vaste route.

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

Je kunt zelf je gezinsleden (partner/kinderen) aanmelden als ZAP-vrijwilliger. Vrienden, buren, clubgenoten, etc. kunnen zichzelf aanmelden om ook spullen te ontvangen.

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAPpen ben je automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen.  Verder krijg je alle informatie die je nodig hebt na je aanmelding opgestuurd zodat je deze altijd kunt raadplegen als je een vraag hebt.

Wie is Team Schoon?

Team Schoon is onderdeel van adviesbureau De Bries (voorheen onsburo). Team Schoon ondersteunt de gemeente Bergeijk met de zwerfafvalaanpak binnen de gemeente.

Heb je een vraag over zwerfafval die hier niet tussen stond?
Stuur een e-mail naar teamschoon@debries.eu  of bel naar 06-27827753.