Pagina opties

Groter

Binnenplanse ontheffing

De gemeenteraad kan in een bestemmingsplan enige flexibiliteit aangeven. Het college van burgemeester en wethouders kan dan op drie manieren van een bestemmingsplan afwijken:

  • het verlenen van een ontheffing;
  • het wijzigen van het plan;
  • het stellen van nadere eisen.

Het verlenen van een ontheffing heet ook wel de ‘binnenplanse’ ontheffing. In het bestemmingsplan staat binnen welke grenzen dit mogelijk is.

Afwijkingen zijn meestal niet ingrijpend. U kunt denken aan een ontheffing van de bouwregels, zoals de maximale hoogte, diepte of percentage bebouwing. Maar het kan ook bijvoorbeeld gaan over het soort bouwwerken, zodat er bijvoorbeeld toch detailhandel op een bedrijventerrein mag komen.

In alle bestemmingsplannen staan procedureregels over het krijgen van de ontheffing. Weigert het college mee te werken aan uw ontheffingsprocedure dan kunt u binnen zes weken na de afwijzing een bezwaarschrift indienen.

Hoe weet u wat er is aangevraagd?

Iedere keer als een ‘binnenplanse’ ontheffing ter inzage ligt en/of een besluit wordt genomen, publiceren we dat op de gemeentepagina in de Eyckelbergh. U kunt hiervan ook op de hoogte blijven door wekelijks de bekendmakingen te lezen op deze website.