Pagina opties

Groter

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is het belangrijkste gemeentelijke ruimtelijke plan als het gaat om de regels voor het gebruik van het grondgebied. In het bestemmingsplan staat waar, wat en hoe gebouwd moet worden en hoe gronden en gebouwen gebruikt moeten worden. Met bestemmingen voor bijvoorbeeld wonen, winkels, bedrijven, wegen, bos en groengebied weet iedereen precies wat er op gronden toegestaan is en wat niet. Een bestemmingsplan kan voor een klein of groot gebied gelden. Andere gemeentelijke ruimtelijke plannen zijn wijzigingsplannen, structuurvisies of projectomgevingsbesluiten.

Het bestemmingsplan is een bestuurlijk, ruimtelijk beleidsstuk dat bestaat uit een toelichting, regels (voorschriften) en een verbeelding (kaart).

  • de toelichting is naast een beschrijving van de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied, een inventarisatie van de karakteristieken en historische gegevens van een gebied, en een soort van verantwoording over de gekozen bestemmingen.
  • de regels vertellen wat er gebouwd mag worden en hoe groot de gebouwen mogen worden. Hierin staat ook waar de gebouwen en gronden voor gebruikt mogen worden.
  • op de verbeelding staan de bestemmingen (bijvoorbeeld: wonen, bedrijven of groengebied) met de diverse kleuren en een legenda aangegeven.

De regels en verbeelding zijn de belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan. Ze geven samen aan wat wel en wat niet is toegestaan.