Pagina opties

Groter

Wet ruimtelijke ordening

Ruimtelijke plannen zijn al sinds de jaren zestig geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Sinds 1 juli 2008 is een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking samen met het Besluit ruimtelijke ordening. (Bro). Deze nieuwe wet heeft de taken tussen rijk, provincie en gemeente aangepast. De verantwoordelijkheden op gebied van de ruimtelijke ordening liggen daardoor meer bij de besturen die daar voor hun grondgebied het meest verantwoordelijk voor zijn. Hierdoor is bijvoorbeeld de procedure voor vaststelling van een bestemmingsplan een stuk korter omdat daarvoor, in tegenstellling tot de oude wet, geen goedkeuring van de provincie meer nodig is.

De Wro heeft nog veel meer veranderingen. Bestemmingsplannen moeten voortaan digitaal zijn. Alleen het digitale bestemmingsplan geldt. Hierdoor kunt u de ruimtelijke plannen zoals het bestemmingsplan voortaan op internet bekijken. Dat kan via deze gemeentelijke website voor de ruimtelijke plannen, maar ook via de landelijke website van het ministerie: www.ruimtelijkeplannen.nl.